Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram Televimsen VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer > Blankettmotiv > LX-telegrammer > Jernbanens telegrammer > Private telegrammer > Telegramformidling > Map


 

Norske telegrammer 1854-2001

 

Blankett motiver:
Alle billedmotiver benyttet på LX, Festblanketter og Postogram

Telegrafens telegrammer:
LX-telegrammer
XLH-telegrammer
Telegram blanketter
Telegram konvolutter og oblater

Jernbanenes telegrammer:
LX-telgrammer
Telegram blanketter
Telegram oblater og konvolutter

Private telegrammer:
Kortevarebaransjens telegrammer
Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningens festblanketter
Postogrammer

Telegramformidling
Telegram typer, takster, statestikk, overførning etc

 

Den norske stats teleinstitusjon har benyttet en rekke navn opp gjennom tidene. I samme periode kan en se forskjellige navn benyttet på dokumenter, publikasjoner og telegrammer. For telegrammer er følgende navn benyttet:

 

År
  Telegraf navn
1855 - 1861:
1861 - 18xx:
18xx - 1895:
1895 - 1907:
1908 - 1924:
1924 - 1933:
1933 - 1968:
1969 - 1994:
1995 - 2001:
  Den Kongelige electriske Telegrafs Expedistion
Statstelegafens Expedition
Den norske Stats-Telegraf
Den norske Rigstelegraf
Den norske Rikstelegraf
Det norske Telegrafvesen
Telegrafverket
Televerket
Telenor

 

"Telegrafværket"  ble opprettet ved åpningen av telegraflinjen mellom Christiania og Drammen i januar 1855. Men det første elektriske telegram ble sendt allerede 19 desember 1853 mellom Strømmen og Lillestrøm i forbindelse med byggingen av landets første jernbane. Jernbanen trengte telegraf for å styre togene på enkeltspor. Alt i mars 1854 åpnet jernbanen for å formidle private telegrammer. Til å begynne med var dette for å tilby reisende å bestille skyss på ankomststedet. Jernbanenes telegraflinjer ble etter hvert koblet sammen med Rikstelegrafen og fra 1867 ble takstene justert likt.

Utbyggingen av linjenettet det første året gikk raskt. I juni 1855 fikk en telegrafisk forbindelse med Stockholm via Halden. Og kystbyene helt til Mandal fikk forbindelse samme år. I 1857 til Bergen via Stavanger, og til Trondheim i 1858. I 1870 fikk Vardø forbindelse, dermed var telegrafstamlinjene ferdigbygd. En la også direkte sjøkabel til Danmark fra Arendal i 1867, til England fra Egersund i 1869, til Tyskland fra Arendal i 1879 og til Murmansk fra Vadsø i 1897. Alle disse kablene reduserte da takstene til disse landene.

Denne hjemmesiden er basert på bilder av mine egne telegrammer. Du vil finne over 600 forskjellige bilder, men som du vil se mangler det ennå en del. Har du nye opplysninger, rettelser eller annen info vedrørende telegrammer så send meg en e-mail.

 

 

 

En stor takk til Telemuseet som har gitt tilgang og vært behjelpelig med en mengde info vedrørende telegramhistorie. Også en takk til Sanitetsforeingen som har gitt opplysninger om Festblankettene samt til Hallvard Slettebø som har lest korektur samt bidratt med bilder jeg manglet.

Samler du på telegrammer så kan jeg anbefale "Bærre Lækkert" Storgata 36 i Oslo som et et stort utvalg av telegrammer både gamle og nyere, festtelegrammer og vanlige telegrammer.

 


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 10-October-2009