Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer > Blankettmotiv >LX-telegrammer > XLH-telegrammer > Telegram-blanketter > Telegram oblater og konvolutter > Map


 

Blankettmotiv

Under følger 69 festblankettmotiver som er blitt benyttet av den norske statlige telegraf, NSB og "Nasjonalforeningen for Folkehelsen - Norske Kvinners Sanitetsforening". Fra 1930 til 1981 sto Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening for all design og trykking av disse festblankettene. Fra 1961 trykket de egne festblanketter (Fb) med de samme motivene som LX-blankettene. Etter at festtelegramtjenesten (LX) ble lagt ned i 1980/81 prøvde Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforeningen i 1982 å øke salget av festblanketter ved å innføre "Postogrammer" (PG). Televerket prøvde å relansere LX-telegrammene med delvis nye motiv i 1993. Men begge forsøk fikk for lav omsetning og tjenestene ble avviklet etter noen år.

Årstallene benyttet under "Periode" er tidsrommet blankettene ble utgitt. Når et motiv utgikk hadde mange stasjoner lager av disse og det ble oppfordret til å bruke opp disse før nye ble tatt i bruk. En kan derfor finne telegrammer med motiv som er benyttet mange år etter produksjonsperioden. Selv om LX-telegramtjenesten ble lagt ned i 1980/81 solgte fortsatt Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforeningen festblankettene (Fb), noen er forsatt i salg i dag (2009).

 

 

motiv-1

Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
1
Svaler
Th Holmboe
1907 - 1924
LX I i serie 1, 2, 3, 11 og 12
     
motiv-2
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
2
Gule roser
Th Holmboe
1907 - 1911
LX II i serie 1 og 11
     
motiv-3
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
3
Sommerfuglker og røsslyng
Th Holmboe
1907 - 1924
LX III i serie 1, 2, 3, 11 og 12
     
motiv-4
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
4
Rød rose
Th Holmboe
1907 - 1924
LX IV i serie 1og 11
     
motiv-5
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
5
Seilbåter
Th Holmboe
1911 - 1924
LX V serie 2 og 12
     
motiv-6
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
6
Måkene
Th Holmboe
1911 - 1924
LX IV i serie 2 og 12
     
motiv-7
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
7
Gladiola

1911 - 1924
LX Vi serie 2 og 12
     
motiv-8
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
8
To engler
Brynjulf Larsson
1907 - 1922
LX V i serie 3a, 3b og 12
     
motiv-9
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
9
Vinterlandskap

1911 - 1913?
LX VI i serie 2 og 12
     
motiv-10
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
10
Hester med karjol
Th Holmboe
1911 - 1920?
LX VII i serie 3a og 12
     
motiv-11
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
11
Riksvåpen med lyn

1924 - 1937
LX A i serie 4, LX 10 i serie 5, 6 og 13
     
motiv-12
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
12
Riksvåpen med lyn

1937 - 1951
LX 10 i serie 7 og 14 (uten lyn)
     
motiv-13
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
13
Riksvåpen med lyn

1951 - 1974
LX 10 i serie 8, 9 og 15 (uten lyn)
     
motiv-14
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
14
Amor med overflødighetshorn

1924 - 1930?
LX B i serie 4 og 13
     
motiv-15
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
15
Amor på hester

1924 - 1930?
LX C i serie 4 og 13
     
motiv-16
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
16
Vielse

1924 - 1930?
LX D i serie 4 og 13
     
motiv-17
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
17
Konfirmasjon

1924 - 1930?
LX E i serie 4 og 13
     
motiv-18
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
18
Begravelse

1924 - 1930?
LX F i serie 4 og 13
     
motiv-19
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
19
To ryttere til hest

1924 - 1937
LX G i serie 4 og 13 samt LX 16 i serie 6 og 7
     
motiv-20
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
20
Dansende mennesker med prinsesse

1924 - 1930?
LX H i serie 4 og 13
     
motiv-21
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
21
Gratulerer
Yngve Anderson
1930 - 1980 og 1993 - 1996
LX 1 i serie 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 og Fb -101
     
motiv-22
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
22
Fra topp til topp
Dagfin Werenskiold
1930 - 1980
LX 2 i serie 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -102
     
motiv-23s
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
23
Askeladden og det halve kongeriket
Knut Knaus
1930 - 1980
LX 3 i serie 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -103
     
motiv-24
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
24
Legende
Harald Damslet
1930 - 1946
LX 4 i serie 5, 6, 7, 13, 14 og Fb -104
     
motiv-25
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
25
Eplet, Adam og Eva
Egil Weiglin
1947 - 1956
LX 4 i serie 7, 8, 13, 14 og Fb -104
     
motiv-26
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
26
Årstidene
M. O. Michaelsen
1956 - 1974
LX 4 i serie 8, 9, 13, 14 og Fb -104
     
motiv-27
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
27
Marine
Lauriz Haaland
1931 - 1980
LX 5 i serie 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -105
     
motiv-28
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
28
Lyserøde roser
Henrik Lund
1931 - 1974
LX 6 i serie 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15? og Fb -106
     
motiv-29
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
29
Den gode hyrde
Frøydis Haavardsholm
1932 - 1974
LX 7 i serie 5, 6, 7, 8, 9?, 13, 14, 15? og Fb -107
     
motiv-30
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
30
Julenatt
Otto Valstad
1932 - 1946
LX 8 i serie 5, 6, 7, 13, 14 og Fb -108
     
motiv-31
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
31
Blomstereng
Else Paulsson
1947 - 1960
LX 8 i serie 7, 8, 14, 15? og Fb -108
     
motiv-32
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
32
Gratulerer
Axel Revold
1962 - 1980
LX 8 i serie 8, 9, 10, 15 og Fb -108
     
motiv-33
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
33
Havsula
Th. Kittelsen
1933 - 1980
LX 9 i serie 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -109
     
motiv-34
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
34
Sommerblomster i bolle
Kr.Sinding Larsen
1936 - 1980
LX 11 i serie 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -111
     
motiv-35
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
35
Krysantemum og nyper
A. Thornam
1936 - 1980
LX 12 i serie 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -112
     
motiv-36
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
36
Syriner
A. Thornam
1941 - 1974
LX 13 i serie 7, 8, 9, 14, 15 og Fb -113
     
motiv-37
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
37
Fiskum kirke
Ruth Krefting
1941 - 1976
LX 14 i serie 7, 8, 9, 14, 15 og Fb -114
     
motiv-38a
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
38a
Lyngblomster
A. Thornam
1938 - 1951
LX 15 i serie 6, 7, 14 og Fb -115
motiv-38b
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
38b
Lyngblomster
A. Thornam
1951 - 1980
LX 15 i serie 8, 9, 15 og Fb -115
     
motiv-39
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
39
Sommerblomster
Foto
1938 - 1974
LX 16 i serie 7, 8, 9, 14, 15 og Fb -116
     
motiv-40
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
40
Blomster / Røde tulipaner
Bernhard Folkestad
1934 - 1971
LX 17 i serie 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -117
     
motiv-41
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
41
Mot lyset
Sophie Poulsson
1947 - 1960
LX 18 i serie 7, 8, 14, 15 og Fb -118
     
motiv-42
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
42
Farvel da mor
Th. Kittelsen
1934 - 1971
LX 19 i serie 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15 og Fb -119
     
motiv-43
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
43
Æres og minnes
Ruth Krefting
1943 - 1980
LX 20 i serie 7, 8, 9, 14, 15 og Fb-120
     
motiv-44
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
44
Det norske flagg
Norwegian Adertising THAU A/S
1947 - 1971
LX 21 i serie 7, 14 og Fb-121
     
motiv-45
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
45
Det norske flagg
Norwegian Adertising THAU A/S
1934 - 1980
LX 21 i serie 7, 8, 9, 14, 15 og Fb-121
     
motiv-46
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
46
Riksvåpen og ekeløv
O. M. Michaelsen
1952 - 1973
LX 22 i serie 8 og 15
     
motiv-47
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
47
Overflødighetshorn
Ruth Krefting
1952 - 1973
LX 23 i serie 8 og 15
     
motiv-48
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
48
Oppstandelsen
Ruth Krefting
1952 - 1973
LX 24 i serie 8 og 15
     
motiv-49a
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
49
Brudebuketten
Foto av Prinsesse Ragnhilds brudebukett
1953 - 1954
LX 25 i serie 8 og 15
     
motiv-50b
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
50
Brudebuketten
Foto av Prinsesse Ragnhilds brudebukett
1954 - 1955
LX 25 i serie 8 og 15
     
motiv-51c
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
51
Brudebuketten
Foto av Prinsesse Ragnhilds brudebukett
1956 - 1959?
LX 25 i serie 8 og 15
     
motiv-52d
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
52
Brudebuketten
Foto av Prinsesse Ragnhilds brudebukett
1959? - 1980
LX 25 i serie 8, 9 og 15
     
motiv-53
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
53
Internordisk blankett
Anders Beckman
1952 - 1980
LX 52 i serie 8, 9 og 15
     
motiv-54
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
54
Si det med blomster
Stein Davidsen
1974 - 1980
LX 7 i serie 9, 15 og Fb -107
     
motiv-55
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
55
Meisene
Odvar Barstad
1974 - 1980
LX 7 i serie 9, 15 og Fb -107
     
motiv-56
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
56
Tromsdalen kirke Ishavskatedralen
John Torgersen
1976 - 1980
LX 14 i serie 9, 15 og Fb -114
     
motiv-57
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
57
Blomsrende toner
Erling Sæterdal
1972 - 1980
LX 19 i serie 9, 15 og Fb -119
     
motiv-58
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
58
Hestehover, krokus og akeleier
Jacob Weidermann
1971 - 1980 og 1993 - 1996
LX 22 i serie 9, 15, LX 3 i serie 10 og som Fb -122
     
motiv-59
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
59
Flagget
Claire Joan Eliassen
1993 - 1996
LX 2 i serie 10
     
motiv-60
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
60
Storken
Claire Joan Eliassen
1993 - 1996
LX 4 i serie 10
     
motiv-61
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
61
Telegram

1993 - 1996
LX 5 i serie 10
     
motiv-62
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
62
Brudebuketten
Fotografi

Fb -125
     
motiv-63
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
63
Til lykke


Fb -137
     
motiv-64
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
64
Norske flagg
Ulf Aas
1982 - 1988
Postogram PG 1
     
motiv-65s
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
65
Blomster i vase
Sigmund Årseth
1982 - 1988
Postogram PG 2
     
motiv-66
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
66
Ludvig
Kjell Aukrust
1982 - 1988
Postgram PG 3
     
motiv-67
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
67
Småfugler
Ulf Aas
1982 - 1988
Postogram PG 4
     
motiv-68
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
68
Sommerblomster
Endre Ulven
1982 - 1988
Postogram PG 5
     
motiv-69
Motiv nr.:
Tittel:
Kunstner:
Periode:
Benyttet:
69
Spark
Kjell Aukrust
1982 - 1988
Postogram PG 6

 

LX-telegrammer

LX-Telegrafvesenet

 

 


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 12-May-2009