Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer >Blankett motiv > LX-telegrammer > XLH-telegrammer > Telegram-blanketter > Telegram oblater og konvolutter > Map


 

 

XLH telegrammer

 

XLH-telegrammene hadde faste tekster som var nummerert. Ved sending ble bare nummeret overført og mottakerstasjonen skrev så ut full tekst før levering. Alle XLH-sendinger til fastlands Norge ble skrevet ut på vanlig LX-festblankett. Til skip ble vanlig standard telegramblankett benyttet (ikke LX).

 Slike radiotelegrammer kunne sendes mellom norske skipsstasjoner og Norge med de norske ishavsstasjonene Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen., senere også til Falklandsøyene og Sør-Georgia.  De kunne også sendes mellom to norske skipsstasjoner via norsk kyststasjon.  Fra 1. november hvert år kunne en levere inn XLH-telegrammer, de ble likevel ikke utlevert til adressaten før en av de siste dagene før jul eller på juleaften. På båtene var det vanlig at de ble delt ut på juleaften.

Valg av tekster har variert gjennom tidene, fra  10 og opp til 54 tekster som det meste. Underskriften kunne ha 5 ord, mellom disse ”alt vel” og ”hilsen”. Noen av tekstene var felles for både til og fra skip andre var spesielle for henholdsvis til og fra skip. Her tekstene som ble benyttet i XLH telegrammer. I peroden 1942 til 1944 tillot ikke tyskerene XLH-telegrammer sendt til den norske handelsflåten i utlandet.

Rederienes jule- og nyttårstelegrammer:
For at jule/nyttårstelegramkostnadene for mannskapet på båtene skulle bli lavere så sendte mange skip telegrammene med egne tekstnummer direkte til sine rederier. Rederiene skrev så selv ut jule/nyttårshilsingene på egne kort (ikke LX) og sendte disse via posten til mottakeren:

 

XLH-telegram skrevet ut på skip:    
tel-1949-XLH-s XLH telegram sendt til:

konv-XLH-s
Rederienes egne julekort:    
havet-1as
Hilsen fra Havet
mottatt fra:
M/S BRYNJE
havet-1bs
havet-4as
Hilsen fra Havet
mottatt fra:
M/T SOMMERSTAD
havet-4bs
havet-5as
Hilsen fra Havet
mottatt fra:
M/T SOMMERSTAD
havet-5bs
havet-3as

Hilsen fra Havet
mottatt fra:
M/T THORSHØVDI

havet-3bs
havet-2as
Hilsen fra Havet
mottatt fra:
M/T TEHERAN
havet-2bs

 

XLH tekster 1934 - 1941

1
Guds velsingnelse over julefesten.
2
Gledelig jul og godt nyttår.
3
Gledelig jul og godt nyttår, alt vel her. Hilsen
4
De varmeste ønsker for julen og det nye år fra alle derhjemme.
5
De varmeste ønsker for julen og det nye år til alle derhjemme.
6
Alle gode ønsker for julen og det nye år
7
Hjerteligste jule- og nyttårsønsker.
8
Med takk for det gamle år ønskes en gledelig jul og et godt nyttår.
9
Vi ønsker deg en gledelig jul derute
for deg og alle på din skute.
10
Mens juleklokken kimer sin hilsen over jord
i julens stille timer, gaå tankene ombord.
Gledelig jul og godt nytt år!
11
Tankene iler på eterens vei
fra gamlelandet og frem til dig,
mens julelysene stille brenner
vår varme hilsen vi alle sender.
12
Jul på jorden gir fred i sinnet,
vår store høitid er atter inne,
vi roper tildeg med hjertets stemme:
Alt godt for julen fra oss her hjemme.
13
Om tusen mile dufra oss er,
du allikevel blandt oss er!
Vi ønsker fremgang for deg og hell,
og Gud velsigne din julekveld.
14
Når alle lys er blitt tendt ombord
går tankene hjem så langt mot nord,
Gud gi dere alle løykke og hell
og en vidunderlig julekveld!
15
I hjemmets fred er det best å være,
Gud signe festen for mine kjære.
16
Nu ringer klokkene julen inn
og stemt til høitid er alle sinn,
et godt nytt år ønskes små og store,
samt fest og glede rundt julebordet!
17

God jul jeg ønsker for slekt og venner
når julelysene stille brenner,
jeg sender tankene langt avgårde
og ønsker sol i det nye året!

18
Hos dere ringer nu julen inn,
her feires kvelden i stjereskinn,
og men mitt hjerte for dere banker,
jeg sender hjem mine varme tanker!
19
Guds fred og signing yver jolehelga og nyåret.
20
Frå gamle Noreg dei orda kjære
sender vi gjenom vintervère:
God jol og godt nyår.
21
Til gamle Noreg dei orda kjære
sender vi gjenom vintervère:
God jol og godt nyår.
22
Helse, lukke og framgång stor
vonar vi upp av nyåret gror.
23
Helsing og beste ynske for jola og det nye året.

 

XLH tekster 1945 - 1964

1.

Guds signing over julefesten og det nye år

2.

Gledelig jul og godt nyttår.

3.

Gledelig jul og godt nyttår. Alt vel her hilsen

4.

Alle gode ønsker for julen og det nye år

5.

Hjerteligste jule- og nyttårsønsker.

6. Med takk for det gamle år
ønskes en gledelig jul og et godt nytt år
7.

Guds fred og signing over julehelga og nyåret

8.

Helsing og beste ynske for jula og det nye året.

9.

Alt godt jeg kan ønske av lykke og held
skal langsvegsfra nå deg som kjærtegn ikveld.

10.

Samme julestjerne kjøre, står og lyser på vår veg.
Ingen avstand, ingen breddegrad kan skille deg og meg.

11.  
12.

Hold julefest i kveld som før
med godt humør og frisk kulør.

13.

Over hav, over land våre ønsker går:
God fredfull jul og eit godt nytt år.

14.

Vår varmeste hilsen er hjertenes gave
tild deg som må streve der ute på havet.

15.

God jul, kjære far fra barn og meg.
Hver tanke vi har, er en hilsen til deg.

16.

En hilsen fra søsken, fra far og mor.
God jul og godt nytt år for gutten ombord.

17.

Du er ikke hos oss og fester i kveld.
Vi favner deg hjertelig varmt likevel.

18.

Frå gamle Noreg dei orda kjære
sender vi gjennom vintervére:
God jul og godt nyttår.

19.

God jul og godt nytt år er fattige ord
mot alt det jeg føler for gutten ombord.

20.

Mens juleklokken kimer sin hilsen over jord
i julens stille timer, går tankene ombord.

21.

Dei beste ynske for jula og nyåret frå alle her heime.

22.  
23.

De varmeste ønsker for jula og det nye år til alle der hjemme.

24.

Treet står pyntet med stats og med stjerne.
Klart kan jeg se det, selv her i det fjerne.
Kunne jeg komme, så kom jeg så gjerne.

25.

Til gamle Noreg dei orda så kjære
sender eg gjenno vintervére:
God jul og godt nytt år.

26.

Ute godt - men hjemme bet.
Hilsen hjem til julens fest.

27.

God jul, godt år til slekt og venner.
Jeg trykker varmt de kjære hender.

28.

Er lysene tente, kan mor servere.
I tankene sitter jeg sammen med dere.

29.

Jeg tenner et lys her i messa ombord.
I kveld flyr hver tanke til lands der nord,
til barndommens hjem og jula hos mor.

30.

Så sterker min lengsel, så langt kan den bære
at nu er jeg julegjest hos dere, kjære.

31.

Min hilsen, mitt håndslag til alle der hjemme,
til jula og grana jeg aldri kan glemme.

32.

Snart sitter dere samlet i stuens julefred.
Ta alle mine tanker i kveldens høgtid med.

33.  
34.

Mot snøens kvite rike mitt hjertens ønsker går.
God jul, og for oss alle et godt og fruktbart år.

35.

Alt det gode jeg kan ønske, alt mitt hjerte romme kan,
flyr i dag på lengslens vinger til mitt hjem og til mitt land.

36.

Syng, gode venner, om julens fred.
Jeg går på dekket og synger med.

37.

I hjemmets fred er det best å være.
Gud signe festen for min kjære.

38.

Beste ynske for jula og nyåret til alle heime.

39.

Hjemme hos dere skal lysene flamme.
Ute på havet gjør hjertet det samme.

40.

God jul, godt år til hver især.
Minnets juleklokker kimer her.

41.

Må eterbølgen bære mine varme ønsker frem.
God jul til dere, kjære. Godt år for land og hjem.

42.

Hilsen fra meg som er borte i kveld.
At jeg er hos dere, vet dere selv.

43.

Til deg, min kjære, og våre små
vil alle tanker i aften gå.

44.  
45.

Julekveld hjemme er hjertets fest.
Helsing til dere jeg sakner mest.

46.

Også jeg er med i koret:
Godt humør rundt julebordet.

47.

Fra feltets hav og himmel, enhilsen hjem til deg,
som alltid gjorde jula så god og lys for meg.

48.

Over hav, over land mine ynske går:
God fredfull jul og eit godt nytt år.

49.

Beste ynske for det nye året.

50.

Alle gode ønsker for det nye året. Alt vel hilsen

51.

Helse, lykke og fremgang stor
vonar vi opp av nyåret gror.

52.

Den siste time svinner av årets siste dag.
Må dagene som kommer gi fred og velbehag.

53.

Ute fra langreis, hvor bølgende slår,
sender jeg ønsket: Et godt nytt år.

54.

Må året som kommer, i stort og smått
bli lykkelig for oss og rikt og godt.

 

XLH tekster 1965 - 1985

  Til og fra skip:
1.

Guds signing over julefesten og det nye året.

2.

Gledelig jul og godt nytt år. Alt vel her hilsen,

3.

Alle gode ønsker for julen og det nye år.

4.

Med takk for det gamle år ønskes en gledelig jul og et godt nytt år.

5.

Helsing og beste ynske for jula og det nye året.

6.

Beste ynskje for det nye året.

7.

Alle gode ønsker for det nye året. Alt vel hilsen,

8.

Det er et savr på alle lengtings rop:
Dei gode minne som vi eig i hop
God jul og godt nyttår.

 

Til skip:

9.

God jul, kjære far, fra barna og meg.
God jul og godt nyttår.

10.

Mens juleklokken kimer sin hilsen over jord
i julens stille timer, går tankene om bord.

11.

Vi ynskjer at dei orda som vi sender
skal femne deg som varme kjærleiks hender.
God Jul og godt nytt år.

12.

Om du siglar i det fjerne,
kan vi sjå mot same. stjerne. Beste julehelsning.

13.

”Farvel” ber farge av den myrke natt,
men gleda strålar frå ”velkommen att”.
God jule- og nyttårshelg.

14.

God jul og godt nytt år til deg der ute.
I tankene er vi på samme skute.

15.

En hilsen over hav til deg vår gutt.
Linjen hjemmefra blir aldri brutt.

16.

Vårt hjertes hilsen, kjære far og farmann,
til deg som ferdes på de fjerne farvann.

17.

God julfra barna. God jul fra meg.
Vi har det bra, men vi savner deg.

18.

Det som denne kvelden gjør deg gla
er vel en hilsen hjemmefra.
Godt år, min venn, og ha det bra.

19.

Ei julehelsing frå barna og meg.
God jul og godt nyttår ynskjer vi deg.

20.

Fra oss her hjemme til deg der ute.
God jul til deg og alle på din skute.

 

Fra skip:

21.

Til gamle Noreg dei orda kjære
sender eg gjennom vinterère:
Gog jul og godt nytt år.

22.

Beste ynske for jula og nyåret til alle heime.

23.

I kveld går en trekkfultanke mot nord.
Intet kan lignes me djula hos mor.

24.

I kveld vil lengslene leve og leke
hos folket i stua og spurven i neket.

25.

Foe heimen en bønn fra den farende mann:
”Gud signe deg Norge, mitt deilige land”.

26.

God jul og godt år. Fra det blå osean
går tankene hjem til vår glitrende gran.

27.

Selv på langfart i det fjerne
kan jeg se den julestjerne
som - da underet var hendt -
over land og hav ble tendt.

28.

I kveld vil drøm og lengsel navigere
mitt hjertes julehilsen hjem til dere.

29.

Nye land og nye havner
mangt og mye får jeg se
- bare ikke det jeg savner:
Gleden kring vårt juletre.

30.

God jul, godt nytt år til alle mine kjære,
Skjønt langt herfra - i tanken dog så nære.

31.

God jul og godt nytt år
er ønsket jeg sender
til dere der hjemme,
til slekt og venner.

32.

Fra havet jeg sender min hilsen til dere,
Er ordene få - så er tankene flere.

 

XLH tekster 1986 - 1987

1.
Guds signing over julefesten og det nye året.
2.
Gledelig jul og godt nytt år. Alt vel her. Hilsen
3.
Med takk for det gamle år ønskes en gledelig jul og et godt nytt år.
4.
Helsing og beste ynske for jula og det nye året.
5.
Beste ynske for det nye året.
6.
Mens juleklokken kimer sin hilsen over jord
i julens stille timer, går tankene om bord.
7.
Mens juleklokken kimer sin hilsen over jord
i julens stille timer, går tankene om bord.
8.

Vi ynskjer at dei orda som vi sender
skal femne deg som varme kjærleiks hender.
God Jul og godt nytt år.

9.

Om du siglar i det fjerne,
kan vi sjå mot same. stjerne.
Beste julehelsning.

10.

”Farvel” ber farge av den myrke natt,
men gleda strålar frå ”velkommen att”.
God jule- og nyttårshelg.

 

Norske telegrammer

 Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 12-May-2009