Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer > Blankettmotiv > LX-telegrammer > Telegram motiver> Kortevarebransjens telegrammer > NF og NKS festblanketter > Postogrammer > Map


 

 

logo-nasjonal-2

Festblanketter fra
"Nasjonalforeningen for Folkehelsen og Norske Kvinners Sanitetsforening"

logo-NKS

 

I 1961 startet Nasjonalforeningen for Folkehelse og Norske Kvinners Sanitetsforening utgivelsen av festblanketter. Disse hadde de samme motivene som LX-blankettene men var uten tiksvåpen og Televerkets / NSB navn. En kunne selv kjøpe disse over disk og selv levere eller sende med post som vanlig brev. Dette var en langt rimeligere løsning enn å betale dyrt for telegrafformidling. Salget gikk tregt de første fire årene, Telegrafverket solgte nemlig også sine LX-blanketter løst over skranke for egen utfyllelse og forsendelse. Etter 1964 tok salget seg opp og det ble solgt ca 2.5 mill festblanketter frem til 1970. Noen av festblankettene (fb-101, fb-122 og fb-125 ) er fortsatt i salg (2009) og kan skaffes fra Forretningskontoret for Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen, Oslo.

 

NB Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen har copyright på samtlige motiver benyttet på festblankettene.

 

fb-101-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

101
Gratulerer
21
nede til høyre
Yngve Andersson
fra 1961
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Gratulerer"
tekst A og B

  fb-102-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

102
Fra topp til topp
22
nede til høyre
Dagfin Werenskiold
fra 1961
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Fra topp til topp"
Tekst B

             
fb-103-s

Fb- nummer:
Titte:

Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:

Enerett:

Varianter:

103
Askeladden og
det halve kongerike
23
nede til høyre
Knut Knaus
fra 1961
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Askeladden og det halve kongerike"
tekst B
  fb-104-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

104
Årstidene
26
nede til høyre
M.O. Michaelsen
fra 1961
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Årstidene"
tekst A og B

Trykkerinavn i blått nede til venstre
A.S. Trykkfilm, Oslo

             
fb-105-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:

Enerett:

Varianter:


105
Marine
27
nede til høyre
Lauritz Haaland
Fra 1961
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Marine etter maleri av Lauritz Haaland"
tekst A og B

Bord og enerett i brunt trykk
  fb-106-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

106
Lyserøde roser
28
nede til høyre
Henrik Lund
Fra 1961
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Lyserøde roser"
tekst B

uten trykkerinavn

             
fb-107-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

107
Si det med blomster
54
nede til høyre
Stein Davidsen
Fra 1974
A. Garnæs
nede til høyre
D
11
"Si det med blomster"
tekst B
  fb-108-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

108
Fiskerflåten drar ut
31
nede til høyre
Axel Revold
Fra 1961
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Fiskerflåten drar ut"
tekst B

             
fb-109-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

109
Havsula
33
nede til høyre
Yngve Andersson
Fra 1961
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Havsula"
tekst B


  fb-110-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

110
Meiser
55
nede til høyre
Odvar Barstad
Fra 1974
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
uten linjer
"Meiser"
tekst B

             
fb-111-s

Fb- nummer:
Titte:

Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motivtekst:
Enerett
:

Varianter:

111
Sommerblomster i bolle
34
nede til høyre
K.R. Sinding Larsen
Fra 1961
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Sommerblomster i bolle"
tekst A og B

uten linjer,
uten trykkerinavn,
uten motivtekst
  fb-112-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motivtekst:
Enerett:

Varianter:

112
Krysantimum og nyper
35
nede til høyre
A. Thornam
Fra 1961
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Krysantemum og nyper"
tekst A og B

Kirstes Boktrykkeri

             
fb-113-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst
:
Enerett:

Varianter:

113
Syriner
36
nede til høyre
A. Thornam
Fra 1961
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Syriner etter maleri av A.Thornam"
tekst B
  fb-114a-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

 

114
Fiskum kirke
37
nede til høyre
Ruth Krefting
1961 - 1976
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Fiskum Kirke"
tekst A og B


             
fb-114b-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:

Enerett:

Varianter:

114
Tromsdalen kirke
56
nede til høyre
John Torgersen
Fra 1976
A/S Trykk-Film
nede til høyre
D
11 som prikker
"Tromsdaln kirke - Ishavskatedralen"
tekst A og B

Grøndahl & Søn
 

Fb-nummer 115:
Ikke utgitt

 
             

fb-116-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:


Tykkeri navn:

Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

116
Sommerblomster
39
nede til høyre
Foto
Fra 1961
Grøndahl & Søn
Dreyer-Trykk
Kirstes Boktrykkeri
nede til høyre eller midtstilt
D
10
"Sommerblomster."
tekst A og B

  fb-117-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:

Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst: :
Enerett:

Varianter:

117
Røde tulipaner
40
nede til høyre
Bernhard Folkestad
Fra 1961
Grøndahl & Søn
Dreyer - trykk
nede til høyre
D
10
"Røde tulipaner"
tekst A og B

Motivtekst: "Etter maleri av Bernhard Folkestad "Blomster" " (Grønd. & Søn)

             

 

LX-18 motiv ble utgitt som Fb-136

 


  fb-119-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:


Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

119
Blomstrende toner
57
nede til høyre
Erling Sæterdal
Fra 1972
KPU
Grøndahl & Søn
A/S Trykk-Film, Oslo
nede til høyre
D
10
"Blomstrende toner"
tekst B

             
fb-120-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:

Enerett:

Varianter:

120
Æres og minners
43
nede til høyre
Ruth Krefting
Fra 1961
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Ruth Krefting 1943 Motto: "Æres og Minnes" "
tekst A og B
  fb-121-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:


Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

121
Norske flagg
45
nede til høyre
Thau A/S
Fra 1961
Grøndahl & Søn
Dreyer-Trykk
Kirstes Boktrykkeri, Oslo
nede til høyre
D
12
-
tekst A og B

linjer som prikker

             
fb-122-s

Fb- nummer:
Titte:

Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:

Enerett:

Varianter:

122
Hestehover, krokus og akeleier
58
nede til høyre
Jacob Weidermann
Fra 1971
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Hestehover, krokus og akeleier"
tekst B
  fb-125-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

 

125
Brudebuketten
52
nede til høyre
Foto
fra 1961
Grøndahl & Søn
nede til høyre
D
10
"Brudebuketten"
tekst A og B

             
fb-125a-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

125
Brudebuketten
62
nede til høyre
Foto

Kristets boktrykkeri
nede til høyre
D
12 som prikker
"Brudebuketten"
tekst B

11 svake linjer som prikker,
uten trykkerinavn
  fb-135-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerettt:

Varianter:

135
Blomstereng
31
nede til høyre
Else Poulsson

Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Blomstereng"
tekst A

             
fb-136-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

136
Mot lyset
41
nede til venstre
Sophie Poulsson

Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Mot lyset"
tekst A
  fb-137-s

Fb- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
Fb-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

137
Tillykke
63
nede til høyre
Sophie Poulsson

Dreyer - trykk
nede til høyre
D
11
"Tillykke"
tekst A

 

Enerett tekst A:

   

Enerett tekst B:

 

 

 

Postogrammer fra "Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen"

Postogrammer ble utgitt i 1982 av Nasjonalforeningen for Folkehelse og Norske Kvinners Sanititesforening. Disse ble solgt på postkontorer med en prøvetid frem til 31. mars 1985. Denne prøvetiden ble forlenget frem til 31.mars 1986. Da opphørte salget og alle gjenværende blanketter ble makulert.

 

pg-1-s

PG- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
PG-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

1
Norske Flagg
64
nede til høyre
Ulf Aas
1982 - 1988
Kristes boktrykkeri, Oslo
nede til høyre
D
10
-
"Nasjonalforeningen og Santitetsforeningen"
  pg-2-s

PG- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
PG-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

2
Blomster i vase
65
nede til høyre
Sigmund Årseth
1982 - 1988
Kristes boktrykkeri, Oslo

D
10
"Blomster i vase"
"Nasjonalforeningen og Santitetsforeningen"

             
pg-3-s

PG- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
PG-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

3
Ludvig
66
nede til høyre
Ulf Aas
1982 - 1988
Kristes boktrykkeri, Oslo
nede til høyre
D
10
-
"Nasjonalforeningen og Santitetsforeningen"
  pg-4-s

PG- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
PG-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter:

4
Småfugler
67
nede til høyre
Ulf Aas
1982 - 1988
Kristes boktrykkeri, Oslo
nede til høyre
D
9
"Småfugler"
"Nasjonalforeningen og Santitetsforeningen"
Trykkeri: KPU

             
pg-5-s

PG- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
PG-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

Varianter::

5
Sommerblomster
68
nede til høyre
Endre Ulven
1982 - 1988
Kristes boktrykkeri, Oslo
nede til høyre
D
9
"Sommerblomster"
"Nasjonalforeningen og Santitetsforeningen"
Trykkeri: KPU
  pg-6-s

PG- nummer:
Titte:
Motiv nummer:
PG-no. plassering:
Kunstner:
Peride:
Trykkeri:
Tykkeri navn:
Størrelse:
Linjer:
Motiv tekst:
Enerett:

6
Spark
64
nede til høyre
Kjell Aukrust
1982 - 1988
Kristes boktrykkeri, Oslo
nede til høyre
D
10 som prikker
-
"Nasjonalforeningen og Santitetsforeningen"

 

 

 

Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen Festblankett og Postogram konvolutter

konv-fb-s
Telegrafnavn:

Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:

Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen
Fb. 2004.
(226 x 162) mm
fra 1961

  Blank bakside
Telegrafnavn:

Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen
Fb. 2004.
(226 x 162) mm
-
  Blank bakside
Telegrafnavn:

Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen
Bl. 2006 Fb.
(226 x 162) mm
-
  Blank bakside
         
konv-pg-s
Telegrafnavn:

Blankett nr.:
Størrelse:
Periode:
Bakside
Nasjonalforeningen og Sanitetsforeningen
-
(227 x 161) mm
1982 - 1988
blank
Førstedagsstempel på Postogramkonvolutt
konv-pgb-s

 

Kortevarebransjens telegrammer

Norske telegrammer

 


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 08-June-2009