Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer >Blankettmotiv >LX-telegrammer > XLH-telegrammer > Telegram blanketter > Oblater og konvolutter > Map


 

Telegram blankettetter

 

 


Blankett trykkerier:

Blankett 23:
Andvord
Bergs Bogtrykkeri
Beyers Papirvarefabrikk, Bergen
Bye & Co Lith. Officin og Bogtrykkeri
Bækkelaget Bogbinderi & Trykkeri
Gundersens Boktrykkeri
Halvorsen & Larsen, Papirindustri
Moestue A/S
Nationaltrykkeriet & Forlagsbinderiet A/S
Olsens Bogtrykkeri
Sem, Halden
Sogn
Standard boktrykkeri
Thronsen's Bogtrykeri
Uten trykkerinavn - telegrammer før 1887

Blankett nr. 1 (Innleveringsblanketter)

Blankett nr. 30 (Værtelegrammer)

postkort fra 1905

 

Telegrammer før 1887 uten trykkerinavn:

logo-1859
Telegrafnavn:

Trykkeri:
Perode:
Den kongelige elektriske Telegrafs Expedition

1859
Blankett type:
Størrelse:
-
E, tynt papir
tel-1859
logo-1863
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Statstelegrafens Expedition

1863
1864
Blankett type:
Størrelse:
-
E, tynt papir
twl-1863
logo-1870
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Statstelegrafen

1870
1875
Blankett type:
Størrelse:
-
E, tynt papir
tel-1870
logo-1878
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Statstelegrafen

1878
Blankett type:
Størrelse:
-
E, tynt papir
tel-1878

Halvorsen & Larsen, Papirindistri (etablert 1867):

logo-1887-HL
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Stats-Telegraf
H. & L. Chra.
1887
Blankett type:
Størrelse:
No. 23.
F
tel-1887-HL

 

logo-1888
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Stats-Telegraf
uten navn (H & L ?)
1888
Blankett type:
Størrelse:
No. 23.
F, på blått papir
tel-1888

 

Nikolai Olsens Bogtrykkeri (etablert 1880):

logo-1889-NOB
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den Norske Stats-Telegraf
Nikolai Olsens Bogtr.
1889
Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
F
tel-1889-NOB-s

 

G. Bergs Bogtrykkeri Chr.a.

logo-1893-berg-s
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den Norske Stats-Telegraf
G. Bergs Bogtrykkeri. Chr.a.
1893
Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G
tel-1893-bergs
logo-1895-bergs
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norsk Statstelegraf.
G. Bergs Bogtrykkeri, Chr.a
1895
Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G
tel-1895-bergs
logo-1897-bergs
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske rigstelegraf
G. Bergs bogtrykkeri
1897
Blankett typer:
Størrelse:

No. 23
G

tel-1897-bergs
logo-1899-bergs
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rigstelegraf.
G. Bergs Damp-Bogbinderi Ch.a.
1899
Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G
tel-1899-bergs
logo-1902-bergs
Telegrafnavn:
Trykkeri:

Perode:

Den norske Rigstelegraf
Bergs Dampbogbinderi & Bogbinderi Kr.ania
1902

Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G
tel-1902-bergs
logo-1906-bergs
Telegrafnavn:
Trykkeri:

Perode:
Den norske Rigstelegraf
Bergs Dampbogbinderi & Bogbinderi Kr.ania
1906
1907
Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G
tel-1906-bergs
logo-1907-bergs
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rigstelegraf
G. Bergs Damp-Bogbinderi Kr.a.
1907
Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G, på blågrått papir
tel-1907-Bergs

 

Thronsen's Bogtrykeri (etablert 1900)

logo-1901-HT
Telegrafnavn:
Trykkeri:

Perode:

Den norske Rigstelegraf
P Thronsen & Søns Bogtr. Kr.a (1900)
Harald Thronsen's Bogtrykkeri - Kr.a
1900
1901 (også på blågrått papir)

Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G
tel-1901-Thomsen

 

A/S Bækkelaget Bogbinderi & Trykkeri:

logo-1908-Bækkelaget
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
A/S Bækkeøagets Bogbinderi & Trykkeri
1908
Blankett typer:
Størrelse:
Nr. 23
G
tel-1908-Bækkelaget

 

J. Chr. Gundersens Boktrykkeri (etablert 1862):

 
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
J. Chr. Gundersens Boktrykkeri. Kristiania
1905
Blankett typer:
Størrelse:
No. 23
G
 
logo-1911-JCG
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
J. Chr. Gundersens Boktrykkeri. Kristiania
1911
Blankett typer:
Størrelse:
Nr. 23
G
tel-1911-LCG

 

H. Sogn:

logo-1910-sogn
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:

Den norske Rikstelegraf
H. Sogn
1910

Blankett typer:
Størrelse:
Nr. 23
F
tel-1910-sogn-type
logo-1910-sogn
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode
Den norske Rikstelegraf
H. Sogn
1909
1910
1912
Blankett typer:
Størrelse:
Nr. 23
G
tel-1910-sogn
logo-1913-sogn
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
H. Sogn
1913
Blankett typer:
Størrelse:
Nr. 23
G
tel-1913-sogn
logo-1914-sogn
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
H. Sogn
1914
Blankett typer:
Størrelse:
Nr. 23
B
tel-1914-sogn
logo-1915-sogn
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
H. Sogn
1915
Blankett typer:

Størrelse:
Nr. 23
Nr. 23 (skr.mask.)
F
tel-1915-sogn
logo-1916-sogn
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
H. Sogn
1915
1916
1917
Blankett typer:

Størrelse:
Nr. 23 alm.
Nr. 23 Skr.mask.
B
tel-1916-sogn

 

Rich. Andvord (etablert 1865):

logo-1919-RA
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
Rich. Andvord.
1918
1919 (også på blågrått papir)
Blankett typer:


Størrelse:
Nr. 23 alm.
Nr. 23 (Creed)
Nr. 23 (Siemens)
B
tel-1920 Bye

 

A/S P. M. Bye & Co Lith. Officin og Bogtrykkeri (etablert 1821):

logo-1920-bye
Telegrafnavn:
Trykkeri:

Perode:

Den norske Rikstelegraf
A/S P.M.Bye & Co.
A-S P.M. Bye & Co. Kr.a
1917
1919
1920

Blankett typer:

Størrelse:

Nr. 23 alm.
Nr. 23 (Siemens)
B

"Stats-telegram"

tel-1920-bye-s
logo-1926-bye
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Det norske Telegrafvesen
P. M. Bye
1925
Blankett typer:
Størrelse:


H


 

 

A.s. Beyers Papirvarefabrik, Bergen:

logo-1921-beyers
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:

Den norske Rikstelegraf
A.s . F. Beyers Papivarefabrik
1921

Blankett typer:
Størrelse:

nr. 23 alm.
B

"Stats-telegram"

tel-1921-beyer-s

 

Nationaltrykkeriet & Forlagsbinderiet A/S:

logo-1921-NF
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:

Den norske Rikstelegraf
A/S N. & F. Kr.a
1922
1922: 1 000 000.
1922: 6 000 000.

Blankett typer:Størrelse:

nr. 23 alm.
nr. 23 (skr.mask.)
nr. 23 Creed
nr. 23 Siemens
B

"IL-telegram"

tel-1922-NF

 

Emil Moestue A/S (etablert 1883):

logo-1925-EM
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
Emil Moestue A/S
ikke angitt, ca 1925
Blankett typer:
Størrelse:
nr. 23 Skr.mask.
B
tel-1925-EM
logo-1925-EM
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode

Den norske Rikstelegraf
Emil Moestue A/S
E. M.
ikke angitt ca 1925

Blankett typer:

Størrelse:
nr. 23 alm.
23. Siemens
B
tel-1925-EM
logo-1926-EM
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:

Det norske Telegrafvesen
E.M.
1926

 

Legg merke til "Tj.bem."
senere står det "T.mrk."

Blankett typer:
Størrelse:
nr. 23 A
H
tel-1926-EM-s

 

IF Tiedemann Lundghaards Remington TOS

Noen av reklamene som ble trykt på baksiden av Emil Mostues telegrammer i 1925

 

Standard boktrykkeri:

logo-1946-standard
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:

Telegrafverket
Standard boktr.
1946: 3 760 000

Blankett typer:
Størrelse:

23. a
H

tel-1946-Standard

 

E. Sem Halden (etablert 1881):

logo-1931-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:


Perode:


Det norske Telegrafvesen
E. Sem Halden (1928 -30)
E. Sems Trykkeri - Halden (1931)
E. Sem (1932 - 35)
1928
1929
1930
1931
1932
1933
Blankett typer:
Størrelse:

nr. 23 a
nr. 23 A
nr. 23 b
nr. 23 B
nr. 23 k
H

tel-1930-sem
logo-1935-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode
Telegrafverket
E. Sem
1934
1935
Blankett typer:

Størrelse:
nr. 23 a
nr. 23 b
J
tel-1935-sem
logo-1936-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. Sem
1936
Blankett typer:
Størrelse:
nr. 23 b
J
tel-1936-sem
logo-1938-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. Sem (1936)
E. Sem A/s (1937 - 38)
1936
1937
1938
Blankett typer:
Størrelse:
nr. 23 a
J
tel-1938-sem
logo-1942-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
Sem A.s
1940
1942
1943
Blankett typer:

Størrelse:
nr. 23 a.
Bl. 23 a.
J
tel-1940
logo-1945-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
Sem A.s
1945: 600 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 23 a.
J
tel-1945-sem-s
logo-1945-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
Sem A.s
1945: 6 000 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 23 a.
J
tel-1945-sem
logo-1946-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
Sem A.s
1946: 4 000 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 23 a.
J
tel-1946-sem
logo-1953-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
Sem A.s
1948: 10 000 000

1950: 12 000 000
1951: 10 000 000

1953: 3 000 000

1955: 1 000 000
1956: 6 000 000
1957: 8 000 000

1960: 8 000 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 23 a.
J
tel-1953-sem
logo-1968-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. Sem A.s
1968: 2 000 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 23 a.
J
tel-1968-sem

 

Televerket:

logo-1981-televerket-s
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Televerket

1981
Blankett typer:
Størrelse:

papir på rull,
bredde 208 mm
tel-1981-televerket

 

Radio- telegrammer (blankett no. 23 c):

logo-1931-radio-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:

Perode:

E. Sems Trykkeri - Halden
E. Sem Halden
1931
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 23 c.
H
tel-1931-radio-sem
logo-1958-radio-sem
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. Sem A.s
1958: 500 000
1962: 500 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 23 c.
J
tel-1958-radio-sem

 

 

Fredrikstad Telefon Co.:

logo-fredrikstad
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Fredrikstad Telefon Co.

Blankett typer:
Størrelse:


tel-fredrikstad

 

Telegramblankett no. 1:

bl-1-1909
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Den norske Rikstelegraf
Thronsen & Co's trykkeri
1909
Blankett typer:
Størrelse:
Nr. 1
250 x 172 mm
 
bl-F4-1922
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Norsk Marconikompani

1922
Blankett for radiotelegram fra skip
Blankett typer:
Størrelse:
F. 4
222 x 148 mm
 
bl-1c-1932
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Det norske Telegrafvesen
E. Sem Halden
1932: 200 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 1 g
H
 
bl-1g-1932
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:

Det norske Telegrafvesen
E. Sem Halden
1932: 900 000
Blankett for radiotelegram fra skip

Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 1 c.
H
 
bl-1c-1942
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. Sem Halden
1942: 2 025 000
Her er utsendt telegram levert på feil blankett Bl. nr. 1 istedenfor Bl. nr. 23
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 1 c.
H
 
bl-1c-1945-s
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. Sem A/S Halden
1945: 2 000 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 1 c.
J
 
bl-1a-1966
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. Sem A.s.
1966
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 1 a
J
 
bl-1h-1948
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
I. S. T. Mysen
1948: 244 000
Tjenestemelding (Tjm.)
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 1 h
J
 

 

Telegramblankett no. 30:

Disse blankettene ble slått opp på telegrafstasjonene og andre organisasjoner som abonnerte på tjenesten. Det var svært viktig at data fra værstasjonene rundt om i landet kom raskt frem Metereologisk Institutt. Disse data ble derfor sendt som telegram og utgjorde ca 10% av innelands telegramtrafikk.

 

logo-bl30g
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
R. tr.
1938

Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 30 g
J
blankett 30g
logo-bl30e
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
E. S. A.s.
1942
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 30 e
J
blankett 30e
logo-bl30b
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
R. tr.
1965: 20 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. 30 b.
J
blankett 30b
logo-bl30a
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
B. T. S.
1935
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 30a
J
blankett 30a
logo-bl30b
Telegrafnavn:
Trykkeri:
Perode:
Telegrafverket
R. tr.
1954: 16 000
Blankett typer:
Størrelse:
Bl. nr. 30 b.
J
blankett 30b

 

Telegramformat:

Størrelse A: (216 +- 4) mm x (271 +- 3) mm
Størrelse B: (212 +- 4) mm x (248 +- 4) mm
Størrelse C: (215 +- 2) mm x (260 +- 2) mm
Størrelse D: (210 +- 2) mm x (295 +- 2) mm
Størrelse E: (198 +- 5) mm x (264 +- 4) mm
Størrelse F: (220 +- 4) mm x (200 +- 6) mm
Størrelse G: (242 +- 4) mm x (198 +- 6) mm
Størrelse H: (210 +- 4) mm x (170 +- 4) mm
Størrelse J: (210 +- 2) mm x (148 +- 2) mm

 

Norske Telegrammer

Telegram oblater og konvolutter

 


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 12-May-2009