Just N. Qvigstad, Oslo

Tubes LX telegram

Televimsen

VHF terminals Norwegian AM stations Radio tax

Home > Norske Telegrammer > Blankettmotiv > LX-telegrammer > LX-Rikstelegraf > LX-Telegrafvesenet > LX-Telegrafverket > LX-Televerket > Map


 

 

Telegrammer fra " Den Norske Rikstelegraf "

logo-love

 

Den norske Rikstelegraf Serie 1, 1909 - 1911:

med "INDLEVERET" og (før/etter) "MIDD" angivelse

lx-1-1s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:

Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX I
1
Svaler
1
oppe til høyre
Th. Holmboe
1907 - 1913
A
Kristiania Litografiske Aktiebolag
nede til høyre

lx-I-1-indleveret
       
lx-II-1
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX II
1
Gule roser
2
oppe til høyre
Th. Holmboe
1907 - 1911
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-II-1-indleveret-s
       
lx-III-1s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX III
1
Sommerfugler og røsslyng
3
oppe til høyre
Th. Holmboe
1907 - 1913
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx III-1-ind

NB: Kun en "D" i "MID:"

       
lx-IV-1s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX IV
1
Rød rose
4
oppe til høyre
Th. Holmboe
1907 - 1911
A

Norsk Lith. off.
nede til høyre

lx-IV-1-indleveret-s

 

 

Den norske Rikstelegraf Serie 2, 1911 - 1913:

med "INDLEVERT" og "MIDD.." angivelse

lx-I-2s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri
:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX I
2
Svaler
1
oppe til høyre
Th. Holmboe
1911 - 1913
A

Kristiania Litografiske Aktiebolag
nede til høyre

lx-I-2-indleveret-s

Dette er samme telegram som LX I i serie 1.

       
lx-II-2s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX II
2
Seilbåter
5
oppe til høyre
Th. Holmboe
1911 - 1913
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-II-2-indleveret-s
       
lx-III-2s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX III
2
Sommerfugler og røsslyng
3
oppe til høyre
Th. Holmboe
1911 - 1913
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx III-1-ind

Dette er samme telegram som LX III i serie 1.

       
lx-IV-2s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX IV
2
Måkene
7
oppe til høyre
Th. Holmboe
1911 - 1913
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-IV-2-indleveret-s
       
lx-V-2s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX V
2
Gladiola
7
oppe til høyre

1911 - 1912?
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre eller midten
intet trykkerinavn
lx-V-2-indleveret-s
       

lx Vb-2-s

LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX V
2
To engler
8
oppe til høyre

1913?
B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

 

 

 

Den norske Rikstelegraf Serie 3a, 1913 - 1920:

Med "INDLEVERT" og "KL." angivelse.

lx-I-3a-s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX I
3a
Svaler
1
oppe til høyre
Th. Holmboe
1913 - 1920 (1922?)
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-I-3a-indlevert-s
       
lx-II-3as
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX II
3a
Seilbåter
5
oppe til høyre
Th. Holmboe
1913 - 1920 (1922?)
A og B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-II-3a-indlevert-s
       
lx-III-3as
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX III
3a
Sommerfugler og røsslyng
3
oppe til høyre
Th. Holmboe
1913 - 1920 (1922?)
A og B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-III-3a-indlevert-s
       
lx-IV-3as
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX IV
3a
Tre måker
6
oppe til høyre
Th. Holmboe
1913 - 1920
A og B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre
lx-IV-3a-indlevert-s
       
lx-Vb-3as
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX V
3a
Gladiola
7
oppe til høyre

1913 - 1916?
A

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-Vb-3a-indlevert-s
       
lx-Va-3as
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX V
3a
To engler
8
oppe til høyre

1916? - 1920
B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-Va-3a-indlevert-s
       
lx-VI-3as
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX VI
3a
Vinterlandskap
9
oppe til høyre

1913 - 1916?
A

Norsk Lith. Officin Kra
nede til høyre under bildet

lx-VI-3a-indleveret-s

Eneste telegram i serie 3a med påskriften "INDLEVERET"

       
lx-VII-3as
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX VII
3a
Hester med karjol
10
oppe til høyre

1913 - 1920?
B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-VII-3a-indlevert-s

 

 

Den norske Rikstelegraf Serie 3b, 1920 - 1922:

Med "INDLEVERT" og "192 KL." angivelse

lx-I-3b-s
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX I
3b
Svaler
1
oppe til høyre
Th. Holmboe
1920 - 1922

 
       
lx-II-3bs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX II
3b
Seilbåter
5
oppe til høyre
Th. Holmboe
1920 - 1922

 
       
lx-III-3bs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX III
3b
Sommerfugler og røsslyng
3
oppe til høyre
Th. Holmboe
1920 - 1922

 
       
lx-IV-3bs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX IV
3b
Tre måker
6
oppe til høyre
Th. Holmboe
1920 - 1922
A

A/S P.M. Bye & Co Christiania
nede til høyre

lx-IV-3b-indlevert-s
       
lx-V-3bs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX V
3b
To engler
8
oppe til høyre

1920 - 1922
B

A/S P.M. Bye & Co Christiania
nede til høyre

lx-V-3b-indlevert-s

 

 

Den norske Rikstelegraf Serie 3c, 1922 - 1924:

Med "INNLEVERT" og "192 KL." angivelse.

lx-Ia-3cs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX I
3c
Svaler
1
oppe til høyre
Th. Holmboe
1922 - 1924
B

Johs Waarus & Co Kristiania
nede til høyre

lx-I-3c-innlevert-s
       
lx-I-3cs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX I
3c
Svaler
1
oppe til høyre
Th. Holmboe
1922 - 1924
B

Johs Waarus & Co Kristiania
nede til høyre

lx-I-3c-innlevert-s
       
la-II-3cs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX II
3c
Seilbåter
5
oppe til høyre
Th. Holmboe
1912-1924
B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-II-3c-innlevert-s
       
lx-III-3cs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX III
3c
Sommerfugler og røsslyng
3
oppe til høyre
Th. Holmboe
1912 - 1924
B

Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
nede til høyre

lx-III-3c-innlevert-s
       
lx-IV-3cs
LX- nummer:
Serie:
Tittel
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri:
Trykkerinavn plass:
Varianter:
LX IV
3c
Tre måker
6
oppe til høyre
Th. Holmboe
1922 - 1924
B

A/S P.M.Bye & Co.
nede til høyre
med "TELEGRAM frå"
lx-IV-3c-innlevert-s

 

 

 

Telegrammer fra " Det Norske Telegrafvesen "

Serie 4, 1924 - 1930

Riksvåpen med spisst skjold og løve på toppen av krone.

Trykkeri A:
       
Trykkeri B:

lx-Ab-4s


LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

A
4
Riksvåpen med lyn
11
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:


Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

Trykkeri B:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:


Johan Michelet A/S Kr.a
Johan Michelet A-S 1927
Johan Michelet A/S Oslo
C
13 i gulltrykk
nede til venstre i gulltrykk
uten linjer

Halvorsen & Larsen
D
17 i gulltrykk
nede til venstre i gulltrykk

lx-Aa-s
           
lx-Bb-4s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

B
4
Amor med overflødighetshorn
14
nede til høyre
1924 - 1930


Trykkeri A:

Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

Trykkeri B:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:


Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
Lit. Hagen & Kornmann
C
10 i gulltrykk
nede til venstre i gulltrykk
uten linjer

Johs. Warhuus & Co. A/S, Oslo
D
13 i gulltrykk
nede til venstre i gulltrykk

lx-Ba-4s
           
lx-Cb-4s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

C
4
Amor på hester
15
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

Trykkeri B:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:


Lit. Hagen & Kornmann
C
9 i gulltrykk
nede til venstre i gulltrykk
uten linjer

Johs. Wahuus & Co. A/S, Oslo
D
12
nede til venstre

lx-Ca-4s
           
lx-D-4s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

D
4
Vielse
16
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


A. Wørner lito. off. Oslo
C
13
nede til venstre i rødt
uten linjer


 
           
øx-Eb-4s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

E
4
Konfirmasjon
17
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

Trykkeri B:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:


uten trykkerinavn
D
11


A.Wørner Lito.Off. Oslo
C
uten linjer
nede til høyre under bildet


lx-Ea-4s
           
lx-F-4s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

F
4
Begravelse
18
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

Trykkeri B:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:


Norsk Lith. Officin Kr.a.
C
9
nede til venstre i blått
uten linjer

uten trykkerinavn
D
11


 
           
lx-G-4s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

G
4
To ryttere til hest
19
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Det Mallingske Bogtrykkeri
C
9
nede til venstre
uten linjer


 
           
lx-Hb-4s

LX- nummer:
Serie:
Titte:

Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

H
4
Dansende mennesker
med prinsesse
20
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

Trykkeri B:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:


Det Mallingske Bogtrykkeri
C
9
nede til venstre

Norsk Lith. Officin 1928
D
11
nede til venstre

lx-Ha-4s
           
lx-Ja-4s


LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

J
6
Tre måker
6
nede til høyre

1924 - 1930


Trykkeri A:

Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Lit. Hagen & Kornmann Kr.a.
Lit. Hagen & Kornmann, Oslo
C
11 og 13
nede til venstre i blått
uten linjer


lx-Jb-4s

 

logo-love-5

Det Norske Telegrafvesen

Serie 5, 1930 - 1932:

Riksvåpen med spisst skjold og løve på toppen av krone.

Med linjer:
       
Uten linjer:
lx-01a-5s
LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:
1
5
Gratulerer
21
nede til høyre
Yngve Andersson
1930 - 1932


Trykkeri A:

Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

Trykkeri B:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:


Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger
D
8
nede til venstre


lx-01b-5s
           
lx-02a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

2
5
Fra topp til topp
22
nede til høyre
Dagfin Werenskiold
1930 - 1932


Trykkeri A:

Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger
D

nede til venstre
uten linjer


lx-02b-5s
           
lx-03a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:

Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

3
5
Askeladden og
det halve kongerike
23
nede til høyre
Knut Knaus
1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Lit. Hagen & Kornmann, Oslo
D
11
nede til venstre i blått
uten linjer, også merket LX T3


lx-03b-5s
           
lx-04a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

4
5
Legende
24
nede til høyre
Harald Damslet
1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Lit. Hagen & Kornmann, Oslo
D
10
nede til venstre


lx-04b-5-s
           
lx-05a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

5
5
Marine
27
nede til høyre
Lauritz Haaland
1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger
D
11
nede til venstre
uten linjer


lx-05b-5s
           
lx-6a-6s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

6
5
Lyserøde roser
28
nede til høyre
Henrik Lund
1930 - 1932


Trykkeri A:

Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger
D
10
nede til venstre
uten linjer


lx-06b-5s
           
lx-07a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

7
5
Den gode hyrde
29
nede til høyre
Frøydis Haavardsholm
1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Dreyers Grafiske Anstalt, Stvgr
D
11
nede til venstre
uten linjer


lx-07b-5s
           
lx-08a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

8
5
Julenatt
30
nede til høyre
Otto Valstad
1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger
D

nede til venstre
uten linjer


lx-5b-5s
           
Det er usikkert om
denne LX 9 ble utgitt

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

9
5
Havsula
33
nede til høyre
Yngve Andersson
1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

  
           
lx-10a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

10
5
Riksvåpen med lyn
11
nede til høyre

1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Johan Michelet A-S, Oslo
D
12 i gulltrykk
nede til venstre i blått
uten linjer


lx-10b-5s
           

 

LX 11 - LX 17 var avsatt til
Telegrafvesenets egne
motiver LX B til LX H fra
serie 4, men Ingen kjente
trykk

 

         
           
lx-18a-5s

LX- nummer:
Serie:
Titte:
Motiv nummer:
LX-no. plassering:
Kunstner:
Periode:

18
5
Måkene
6
nede til høyre
Th. Holmboe
1930 - 1932


Trykkeri A:
Størrelse:
Linjer:
Trykkeri navn:
Varianter:

 


Lit. Hagen & Kornmann Oslo
D
11
nede til venstre
uten linjer


lx-5b-5s

 

Størrelse A: (216 +- 4) mm x (271 +- 3) mm
Størrelse B: (212 +- 2) mm x (250 +- 2) mm
Størrelse C: (215 +- 2) mm x (260 +- 2) mm
Størrelse D: (210 +- 2) mm x (295 +- 2) mm

LX-telegram

Next page (LX-telgrafverket))


Copyright 2009 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 5. october 2009