Home >Stempelmerker> Map


 

Stempelmerker 1924 til 1970

 

Stempelavgift:

Stempelavgift ble innført samtidig med lisensavgiften i 1924 (rett før første kringkastingsselskap ble stiftet) og skulle være med på å dekke utgiftene med å bygge ut kringkastingen i Norge. Inntektene for både stempelavgift og lisensavgift ble delt mellom kringkastingselskapene (fra 1933 NRK) med 80% og 20% til Telegrafstyret. Stempelavgiften utgjorde 10% av utsalgspris.

 

På radiomateriell ble stempelmerkene limt direkte på gjenstanden. For komponenter var det vanlig å lime merkene på esken, det er mere sjelden å se merkene direkte på komponenten, f.eks.røret. En eller annen gang på slutten av 50-tallet (?) forsvant merkingen (og avgiften?) på komponenter og ble bare beholdt på alle slags mottakere, avstemmingsenheter for radio, lydforsterkere, forsterkere i lydbåndopptakere og løse høyttalere.

 Stempelmerker 1924 til 1927(?):

Fra 1924 til xxx var det fast avgift på radiokomponenter etter fastsatt tabell. Til venstre ser en at avgiften for en LF-transformator var kr.1,50. Samme avgift var det på et radiorør med glødeeffekt under 1W. Legg merke til at på disse stempelmerkene står kun avgiften og ikke "For salg inntil xx kr."

 Avgifter pr. 1 juli 1926 (erstattet liste av 24. nov.1924):

Apparater:
Kr.
 
Deler av apparater:
Kr.

Krystallapparater:
Værdi indtil kr.40
Værdi over kr.40

Lampemottagere:
1 rør
2 rør
3 rør
4 rør
5 rør
over 5 rør

-
3,00
6,00


10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
100,00

 

Anodebatteri
Anodespænningsapparater:
Indtil salgspris kr. 80,00
Salgspris kr. 80 til kr.170
Salgspris over kr. 1700
Variometer
Kondensatorer - faste
Kondensatorer - variable
Motstander
Holdere - bevægelige - spole
Holdere - faste
Transformatorer - HF
Transformatorer - LF
Lamper (elektronrør):
Filamentenergi under 1W
Filamentenergi over 1W
Detektorholder
Telefoner - enkle
Telefoner - doble
Høittalere:
Indtil salgspris kr. 80
Salgspris kr.80 - kr.170
Salgspris kr.170 - kr.300
Salgspris over kr.300

0,50

6,00
12,00
25,00
2,00
0,50
2,50
1,00
1,50
0,50
1,50
2,50

1,50
2,50
0,50
1,50
2,50

6,00
12,00
25,00
50,00

 

Stempelmerker 1927(?) til 1945:

Prisen på radioutstyr falt kraftig og fastutgiften utgjorde raskt langt mere enn de forutsatte 10%. Beregningsgrunnlaget ble derfor endret i 1927 (?) til å utgjøre 10% av salgssummen. Merkene fikk nå tilføyelsen "For salg inntil xx kr."

Stempelmerker med verdier Kr. 0,50 - kr. 1,00 - kr. 1,50 og kr. 2,00 var grønne. Kr. 3,00 var rød. Merkene har teksten "RADIO AVGIFT" og svart overtrykk. Merkene har størrelse 19 mm x 23 mm, med tagging 141/2 x 14. Merkene er i dyptrykk.

Legg merke til at de eldste har svart overtrykk trykk i "Times Roman" skrifttype med ordet "inntil" på andre linje. Mens senere merker har overtrykk i "Arial" med ordet "inntil delt på linjene.

 NRK's Folkemottaker solgt i perioden 1936 til 1940 (produsert av Radionette, N. Jacobsens Verksted, Høvding Radio og Norges Kooperative Landsforening) ble solgt med redusert stempelavgift til kr. 1,00.

 

Stempelmerker 1945 til 1970:

 

 

Etter krigen (WW2) ble det ny design på merkene. Nå står det "NRK RADIO" og "Pris ikke over inkl. stempel". Merkene har størrelse 20mm x 23mm med tagging 141/2 x 14. De eldste er i dyptrykk, men på slutten ble de trykt i ståltrykk. Disse merkene er klarere og renere i trykket. En ser spesielt at halen på løven ikke flyter sammen og at klørene er tydelige med rene linjer.

Stempelmerkene med verdi kr.1,00 er grønne, kr.1,50 er brune, kr.2,00 er blåe, og kr.3,00 er røde. Disse merkene ble brukt på radiorør, høyttalere, forsterkere og andre radiokomponenter.

Etter annen verdenskrig (1.7.1946) ble omsetningsavgiften satt ned til 6,25% (i 1940 ble den satt opp fra 1% på alle ledd til 10% på siste ledd). Maks pris for stempelavgift på kr.1,00 ble derfor kr 11,73 (10% stempelavgift beregnes av varens kost eksklusive avgiftene, omsetningsavgiften på 6,25% beregnes av utsalgsprisen inklusive avgiftene).

I 1949 tok NRK opp igjen produksjon av Folkemottakeren. Denne gang var det en 5-rørs superhetrodyn mottaker til kr. 280,- under navnet "Billigsuperen". Tre fabrikker: Radionette med Solist, Gastor Radio med Bonus og NKL med Prior produserte denne modellen med hver sine kabinetter. Stempelavgiften på "NRK-super" var redusert til kr. 5,-.

I 1951 (9. april) ble omsetningsavgiften forhøyet til 10%. Maks varepris pris for stempelavgift på kr.1,00 ble nå p.g.a. beregningsmodellen kr. 12,22. En vil derfor finne lavere maksimum salgspris på stempelmerker i tiden fra 1946 til 1951 for samme stempelavgift.

Etter at fjernsynet ble åpnet (1960) ble stempelavgift i 1961 innført for fjernsynsmottakere med og uten radiomottaker innebygd, kanalvelgere, billedomformere, billedforsterkere, billedbåndopptakere samt billedrør. Avgiften ble satt til 15%. TV'apparater kjøpt før denne tid betalte standard stempelavgift på 10%.

1. desember 1964 ble omsetningsavgiften forhøyet fra 10% til 12% . Maks varepris pris for stempelavgift på kr.1,00 ble nå p.g.a. beregningsmodellen kr.12,50 for radio og tilsvarende kr.8,71 for TV relaterte produkter.

1. juli 1967 ble stempelavgiften endret til å beregnes av detaljsalgsprisen inklusive stempelavgift og omsetningsavgift. Stempelavgiften utgjorde nå ca 8% av prisen for krystallmottakere, mottakere og avstemmingsapparater for radio, og ca 11% for annet avgiftspliktig materiell, herunder mottakere for fjernsyn. Disse nye avgifter ble beregnet til å tilsvare de gamle avgiftssatser på 10% og 15% av utsalgsprisen eksklusive stempelavgift og omsetningsavgift. Følgende tabell ble benyttet:

Radio t.o.m.
stempelavg.

 

TV t.o.m.
stempelavg.

50 kr
100 kr
200 kr
400 kr
600 kr
800 kr
1000 kr
1250 kr
videre pr. 250 kr

4 kr
8 kr
16 kr
32 kr
48 kr
64 kr
80 kr
100 kr
20 kr

 

50 kr
100 kr
200 kr
400 kr
600 kr
800 kr
1000 kr
1250 kr
1500 kr
1750 kr
2000 kr
2250 kr
2500 kr
2750 kr
3000 kr
3250 kr
3500 kr
videre pr. 250 kr

5 kr
11 kr
22 kr
44 kr
66 kr
88 kr
110 kr
140 kr
165 kr
190 kr
220 kr
250 kr
275 kr
300 kr
330 kr
360 kr
385 kr
27 kr

Det ble benyttet egne stempelmerker for radioapparater og TV'er. Merkene har størrelse 39mm x 23mm med tagging 141/2 x 14. De eldste er i dyptrykk, men også her ble de på slutten trykket i ståltrykk. På slutten ble også de mindre stempel-merkene benyttet på radioapparater (med ny beregning på 8% etter 1967)

Til venstre merke med 15% beregning (TV). Til høyre stempel-merke med 8% beregning (radio).

Fra 1. jan 1970 ble ble merverdiavgift på 20% innført og stempelmerkene forsvant da fra radiomateriellet, men avgiften besto fortsatt, men med endret beregningsgrunnlag. Stempelavgiften ble nå 17,5% for alle varer beregnet på leverandørenes nettopris. D.v.s at stempelavgiften utgjorde ca 10% av utsalgspris (d.v.s. noe opp på radio og ned for TV).

Radiomateriell o.l. som ikke kunne benyttes til mottak eller forsterkning av kringkastingssignaler var fritatt for stempelavgift. Dette omfattet bl.a. calling-anlegg og pagere. Slikt utstyr ble merket med eget merke med følgende påskrift:

"N.R.K. STEMPELAVGIFT IKKE BETALT. Det er forbudt å bruke apparatet i samband med kringkasting".


Copyright 2010 Just N. Qvigstad - Regarding copying pictures and text please send me an E-mail.
Last update 25-November-2010