Amerikanske rørbetegnelser

 

 

Amerikanske rør (RMA-1932 / EIA-1957) system:

(RMA: Radio Manufactures' Association, EIA: Electronic Indutries Association)

1. siffer gruppe:
Filament spenning.
1. bokstav gruppe:
indikerer serie.
2. siffer gruppe:
Antall elmementer.
2. bokstav gruppe:

0 = kald katode

1 = <2.1V fil. (EIA)
2 = <2.9 V fil. (EIA)
3 = <3.9 V fil. (EIA)
etc.
1 = <1.6 V fil. (RMA)
2 = <2.6 V fil. (RMA)
3 = <3.6 V fil. (RMA)
etc.

For CRT = Ø in inches

U, V, W, X, Y, Z =
normalt likerettere

1. bokstav:
S = single ended
vers. av metall
grid cap. rør


2.bokstav:
P = CRT
S = single ended

 

For metall rør

regnes hus som ett

element.

G = ST-12 til ST-16
GT = Glass T-9
GT/G = T-9 erstatter G og GT
A, B, C = mindre endringer
E = eksport versjon
L = loktalrør med octal base
LM, ML = loktal-metall
LT = loktal-wafer base
MG = metall-glass
W = militære spesifikasjoner
X = lav taps sokkel (ker) for HF
Y = lav taps sokkel (phenolic)

6V6GTY = T-9 rør med lavtaps sokkel
3JP1 = Katodestrålerør med 3" skjerm.
6SF5 = Single ended rør med 6,3V gløding.
5Y3WGA = Mil.spec. likeretterrør med 5V gløding og ST-kolbe i 2.utgave.

 

 

Amerikanske spesial rør; RMA 1942-1944 system:

1. siffer
Filament power
1. bokstav
type
2. siffer gruppe
serie nr

1: 0 W
2: < 10 W
3: 10 to 20 W
4: 20 to 50 W
5: 50 to 100 W
6: 100 to 200 W
7: 200 to 500 W
8: 500 to 1 kW
9: > 1 kW

A: single elm (ballast)
B: diode, TR-swich
C: triode
D: tetrode
E: pentode
F: hexode
G: heptode
H: octode
J: magnetron
K: klystron
L: vacuum capacitors
N: crystal rect./ solid state
P: phototubes/multipliers
Q: microwave cavities
R: ignitrons
S: vacuum switches
T: storage control tube
V. photoflash
W: Traveling-wave
X: X-ray
Y: Thermionic converter

 

 

 

serienummer som

starter på 21

 2C39 = Triode med filament-effekt under 10W, serienummer 39.
5J25 = Magnetron med filament-effekt mellom 50W og100W, serienummer 25.

 

Amerikanske 1000 - serier:

Sylvania 1200 series:

Most special-purpose tubes and loctal tubes, from 1939 to early '50s.

RCA 1600 series:

Special-purpose tubes from early '30s, popular tubes also pruduced by GE.

RCA 1800 series:

CRT and iconoscop (camera tubes) from mid '30s.

RCA 2000 series:

 

RCA 4000 series.

Photosensitive, image conv., spes. CRT and Tx-tubes from 1955 to 1975.

RMA-EIA 5500 and up series:

Special purpose types.

 

 

 

 Amerikanske fabrikant rørbetegnelser

 

RCA (GE, Westinghouse, Am. Marconi) og de Forest (1930):

RCA
de Forest
bruksområde
rør eks.

1xx

 

Telefonrør

101A, 101B

2xx

4xx

Radiørør

201A, 227 = 427

8xx

5xx

Senderørrør

801, 811 = 511

Sokkelbetegnelse (UV, UX) ble benyttet forran typenummer på 1920-tallet, senere ble sokkelbetegnelse byttet ut med bokstav for produsent (se tabell nedenfor), og enda noe senere ble hundresifferet ( 2 i 200) for radiorør droppet.

Prod. bokstav
Produsent

A
C, CX
ER
F
G
Hy
JRC
KR
NU
R
S
T
TS
6Y
X
Z

Arcturus
Cunningham (CX på UX-sokkel), Collins
Ever Ready / Raytheon
Radiofotos
Majestic og Gold Seal
Hytron
Johnsonburg Radio Corp.
Ken-Rad
National Union
Raytheon
Hygrade Sylvania
Triad
Tung Sol
GEC
Tungsram
Zenith

 

 Tilbake til rørnummer oversikt

  Copyright LA9DL ©