Typenummer på radiorør

 

I radiorørenes første levetid var det ingen standardisering av typenummer. Hver fabrikant hadde egne betegnelser, noen ga bare fortløpende serienummer, mens andre hadde et visst system med hensyn til spesifikasjoner og bruksområde. Først i 1932 standardiserte Radio Manufactures' Association (RMA) i USA et system for radiorør hvor første siffer(e) anga glødespenning etterfulgt av serie indikert ved en eller to bokstaver, og til slutt ett siffer som anga antall elementer i røret (etter en noe spesiell tellemåte). I 1934 ble Philips og Telefunken enige om et nytt typenummersystem hvor en kan lese både rørtes funksjon, gløding og sokkeltype. Dette systemet kalles ofte for det europeiske (eller kontinentale) system, men ble stort sett bare brukt av Telefunken, Philips og Philips eide selskaper (Valvo, Mullard). Andre europeiske selskaper tok riktignok i en viss grad også dette systemet i bruk i tilllegg til sine egne. Her følger en oversikt over en del rørbetegnelser hvor det er en form for systematikk:

 

Amerikanske rørbetegnelser:

Amerikanske rør, RMA-1932 / EIA-1957 system
Amerikanske spesial rør; RMA 1942-1944 system
Amerikanske 1000 - serier
RCA (GE, Westinghouse, Am. Marconi) og de Forest (1930)

 

Europeiske rørbetegnelser:

Europeisk typenummer fra 1934 (Philips, Telefunken etc.)
Europeiske forsterkerrør for profosjonell anvendelse
Europeiske proffosjonelle-rør (Tx, navigasjon, industri aplikasjoner)


Europeiske fabrikant rørbetegnelser:

Austria (Østerrike)
BVA (England)
Cossor (England)
Eagle (Østerrike)
Ferranti (England)
Hoges (Tyskland)
Loewe - Opta (Tyskland)
Loewe (Tyskland)
Mazda mottaker rør (England)
Mazda likeretter og Tx rør (England)
Mullard mottakerrør (England)
Mullard likeretter, modulator og Tx rør (England)
Philips type nummer 1925 - 1935, mottaker rør (Nederland)
Philips Spennings stabilisatorer (Nederland)
Philips / Valvo likeretter, modulator og Tx rør (Nederland)
Power Tone (Nederland)
Seibt (Tyskland)
Siemens "Weitverkehrsröhren" (Tyskland)
STC - Standard Valves (Standard Telephones and Cables Ltd. - England)
TE-KA-DE (Tyskland)
Telefunken 1918 - 1927 (Tyskland)
Telefunken fra 1927 - 1934 (Tyskland)
Tungsram mottakerrør (Ungarn)

Milititære rørbetegnelser:

British Armed Services 1918 - 1944
U.S. Signal Corps (Army) tubes 1916 - 1943
Wehrmacht Röhren 1934 - 1938
Wehrmacht Röhren 1938 - 1945
Philips / Valvo Wehrmacht Röhren


  Tilbake til LA9DL hovedmeny.

Tilbake til NRHF hovedmeny


  Copyright LA9DL ©