Wehrmacht rørsokler

 

All glass sokler:

 :

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

T1809
3
mm
mm
mm
mm
LG16, LG17

 

WA5a:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

WA5, WG5A, G5B, T1726, T1809
5
25 mm
(16) mm
5 mm
1,4 mm
LG1

 

WA5b:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

WA5, T1730, T1772, T1810
5
29,5 mm
(16) mm
5 mm
1,4 mm
LD2

 

:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

WG7B, G7B, T1727, T1810
7
25 mm
(16) mm
5 mm
1,4 mm
LD1, LG7

 

:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

W, T1749, T1812
7
35 mm
(21) mm
8 mm
2,0 mm
LD5

 

:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

WG8A, G8C, T1784
8
mm
mm
mm
mm
LG9

 

:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

W, T1783 W-F???
7
mm
mm
mm
mm
LD15

:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

W,
max 6
mm
mm
mm
mm
LS1 (6-pin), LS2 (6-pin), LS3 (5-pin)
Solder pin - no socket
One long pin

 

WB5:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):

Anmerkning (comments):

WB5, 024b D4020
5
mm
mm
mm
mm
RD2,4Ga - RD2,4Gc - RD2,4Ta - RD12Ta - RD12Te

 

:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

G8C, T1718, T1729
8
mm
mm
mm
mm
LG2

 

W-A11:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

G8N, W-A11 (h: 41 mm)
max 8
20,3 mm
11,5 mm
7,0 mm
mm
LG5 - LG8 -LV10 - LV12
Glass lip between pins
Without spigot

W-A13:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

W-A13 (h: 41 mm)
max 8
20,3 mm
11,5 mm
7,0 mm
mm
LV9 - LV11 - LV17 - RV1PG1
Glass lip between pins
With keyed spigot

 

W-B11, W-B21, W-B31:

 

Betegnelser (names):


Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

(W-B11, h: 43 mm)
W-B21, h: 53 mm
(W-B31, h: 80 mm)
max 8
30 mm
17,5 mm
8 mm
1,3 mm
LB10 (B2102) - LG6 (B2101) - LG200 (B2103)
Glass lip between pins
With witout spigot

 

W-B13, W-B23, W-B33:

 

Betegnelser (names):


Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

(W-B13, h: 43 mm)
W-B23, h: 53 mm
(W-B33, h: 80 mm)
max 8
30 mm
17,5 mm
8 mm
1,3 mm
LS4 - LV14 - LV16 -RV12Pa (all B2302)
Glass lip between pins
With keyed spigot

W-C13, W-C23, W-C33:

 

Betegnelser (names):


Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

W-C13, h: 45 mm
(W-C23, h: 56 mm)
W-C33, h: 67 mm
max 9
36 mm
21 mm
8 mm
1,4 mm
LV4 (C1303) - LS5 (C3304) - LG13 (without spigot?)
Glass lip between pins
With keyed spigot

W-D11, W-D21, W-D31:

 

Betegnelser (names):


Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

(W-D11, h: 58 mm)
(W-D21, h: 70 mm)
W-D31, h: 82 mm
max 12
40 mm
25 mm
8 mm
1,4 mm
LG12 (D3102) 5-pin
Glass lip between pins.
With witout spigot

 

W-D12, W-D22, W-D32:

 

Betegnelser (names):


Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

(W-D12, h: 58 mm)
(W-D22, h: 70 mm)
W-D32, h: 82 mm
max 12
40 mm
25 mm
8 mm
1,4 mm
LV3 (D3219) 8-pin, LV13 (D3201) 7-pin
Glass lip on pin centre
With witout spigot

 

W-F21:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

W-F21 (h:90 mm)
max 12
60 mm
35 mm
8 mm
2,0 mm
LG10 (F2101) 4-pin, RL12T75 (F2107) 5-pin

WQ13:

 

Betegnelser (names):
Pinne antall (pins):
Base Ø (mm):
Pinne sirkel (pin circle):
Pinne lengde (pin length):
Pinne Ø (pin Ø):
Rør ( tube):
Anmerkning (comments):

WQ13
13
mm
mm
mm
mm
RD12Tf

 

  Tilbake til innholdsfortegnelse over rørsokler.

 Copyright LA9DL ©