Wehrmacht Röhren

 

Wehrmacht Röhren (1933 - 1938):

1. bokstav
2. bokstav
tall

A = 4,0V indir
M = 1,9V dir.
N = 12,6V indir.
Q = 2,4V
S = 1,9V

A = diode
B = 2x diode
C = triode
D = power triode
F = pentode
H = hexode
Z = dobbel likeretter

serienr.

MF 2 = 1,9V direkte glødet pentode
NF 3 = 12,6V indirekte glødet pentode

 

 

 

Wehrmacht-Röhren (1938 - 1945):

Heeresröhren:

1. bokstav
2.bokstav
siffere på tredje plass
3. bokstav
siste tall/boks

R = Hæren

(58 rør)

D = desimeter rør
(> 300 MHz)

G = likeretter rør
L = Effekt el. tx rør
K = Katodestråle
V = forsterker rør

1 = 1,2 V fil. (tørrelm.)
2 = 2 V fil. (Pb akk.)
2,4 = 2,4 V fil. (NiCd)
4,2 = 4,2 V fil (3xPb, 4xNiCd)
4,8 = 4,8 V fil (4x NiCd)
12 = 12 V fil (12V Pb akk.)

A = trolløye
D = dobbel likeretter
H = hexode
L = klystron
M = magnetron
MM = dobbelt magn. avb.
MS = magn. og el. avbøying
P = pentode
SS = dobbel el. avbøying
T = triode

Forsterkerrør = m

Tx-rør = Anodetap

Likeretter = strøm

Mikserrør = m A/V

Ellers = serienr.

RV12P800 = Hærens pentode forsterkerrør med 12V gløding.
RL12P35 = Hærens pentode senderrør med 12V gløding.

 

Luftfahrtöhren:

1. bokstav
2.bokstav
siffere på tredje plass

L = flyvåpenet

(50 rør)

B = katodestråle rør (CRT)
D = desimeter rør, frekv. > 300 MHz,
F = ikonoskop, photo-rør
G = likeretter, nulloden, thyratron,
K = regulator rør, strøm og spenning
M = magnetron,
S = sender rør, frekv. <300 MHz,
V = forsterker rør, frekv. <300 MHz.

1 - 18 = serie nr.

30 - 1500 = Anodetap

 LV50 = Luftforsvarets forsterkerrør med 50W anodetap,
LS4 = Flyvåpenets senderør (<300MHz)

 

 

 

Philips / Valvo Wehrmacht Röhren:

1. bokstav
tall
2. bokstav

A = 6,3 V
D = 1,2 - 1,4V

serienummer

C = triode
F = pentode

D1F = 1,4V glødet pentode
E1C = 6,3V glødet triode

  

  Copyright LA9DL ©