Europeiske rørbetegnelser:

 

 

Europeisk typenummer fra 1934 (Philips, Telefunken etc.):

1. bokstav
Eks.
2. + evt. 3. og 4. bokstav
Eks.
Endesiffere

A = 4,0 V fil.
B = 180 mA fil. AC/DC
C = 200 ma fil. AC/DC
D = 1,4 V fil. batteri rør
E = 6,3 V AC fil.
F = 13 V fil. auto
G = 5,0 V fil. likeretter
H = 150 mA fil. AC/DC
K = 2,0 V fil. batteri rør
P = 300 mA fil. AC/DC
T = 7,4 V fil.
U = 100 mA fil. AC/DC
V = 50 mA fil. AC/DC
X = 600 mA fil. AC/DC
L = 450 mA fil. AC/DC
Y = 450 mA fil. AC/DC

AL 4
B 2006
CL 4
DK 91
EF 9
FZ 1
GZ 32
HL 90
KL 4
PL 84

UL 41
VCL 11
XL 36
LFL 200
YF 183

A = enkel diode (eks. likeretter)
B = dobbel diode (eks. likeretter)
C = triode (ikke effekt)
D = effekt triode
E = tetrode 1 (ikke effekt)
F = pentode 1 (ikke effekt)
H = hexode, heptode (hexode type)
K = octode, heptode (octode type)
L = effekt pentode / tetrode
M = trolløye
N = thyratron
P = sekundær emisjon
Q = nonode
W = enkel gass likeretter
X = dobbel gass likeretter
Y = enkel vakuum likeretter
Z = dobbel vakuum likeretter

EA 50
EB 91
EC 31
AD 1
VEL 11
AF 3
AH 1
DK 91
EL 33
EM 34
EN 31
EEP 1
EQ 80

AX 50
EY 88
EZ 40

1 - 10 2 = brønnkontakt (P)
11 - 19 = tysk 8-pin (G8A)
20 - 29 3 = loktal 8-pin (US)
30 - 39 = octal 8-pin (US)
40 - 49 = Rimlock
50 - 59 = diverse
65 - 79 = sub- miniature
80 - 89 = noval 9-pin mini.
90 - 99 = miniature 7-pin
180 - 189 = noval 9-pin
500 - 519 = magnoval 9-pin
800 - 809 = noval 9-pin
900 - 909 = miniature 7-pin

Special Quality (SQ) rør for profosjonelt bruk har funksjonsbetegnelsen til slutt (eks. E88CC, E84L)
1 ) :odde-tall i siste siffer(>100) angir variabel-mu karakteristikk, like-tall i siste siffer(>100) angir "sharp cutoff" .
2 ) : untatt ECH3G, ECH4G, EK2G, EL3G, KK2G
3 ) : untatt DAC21, DF21, DF22, DL21, DLL21

 

 

  Europeiske Proffosjonelle-rør (Tx, navigasjon, industri aplikasjoner):

Philips, Telefunken, Siemens etc.

1. bokstav
2. bokstav
siffer

X = Foto følsomme rør

Y = Tx, µ-bølge el. industri apl.

Z = gass fylte rør (eks foto rør)

A = diode
C = trigger rør
D = triode
G = diverse
H = vandrebølge rør
J = magnetron
K = klystron
L = terode / pentode
M = kald katode indikator el. teller rør
P = fotomultiplikator el. strålingsteller
Q = kamera rør
T = thyratron
X = tenner, bilde forsterker/konverter
Y = likeretter
Z = spennings stablisator

angir serie nummer

(prototyp rør har 0
som siste siffer)

ZZ 1000 = gassfylt spennings stabilisator rør.
YL 1440 = tetrode/pentode sender rør.
ZM 1032 = gassfylt indikator rør.

 

 Europeiske forsterkerrør for profosjonell anvendelse

(Philips, Siemens etc):

1. bokstav
Tall:
Ende bokstav:

 

E = 6,3 V gl.sp.

55: Magnoval
8x: Noval
x3x: Octal
8xx: Noval
x9x: miniature

A = Diode
C = Triode
D = Utgangs-triode
E = Tetrode
F = Pentode
L =Utgangs-pentode
H = Heptode
M = Trolløye/ indikator

 E 55 L = Utgangspentode med 6,3V gl.sp. og magnoval sokkel.
E 88 CC = Dobbel triode med 6,3V gl.sp. og noval sokkel.
E 235 L = Pentode med 6,3V gl.sp og Octal sokkel.

 

 

 Europeiske fabrikant rørbetegnelser:

 Austria (Østerrike)

Første bokstav
1. (og 2.) siffer
To siste siffere

A:
E:
EG:
G:
GG:
L:
U:
W:

LF forsterker (Audion)
Triode
Enkel likeretter
Likeretter
Dobbel likeretter
LF-utgangsrør
Universalrør
forsterker, motstandskoblet

gløde-spenning i volt

rørets glødestrøm i mA/10

eller

anodestrøm i mA for likeretterrør (EG).

 L 415 = LF-forsterkerrør med 4V gløding og 150 mA glødestrøm
U2018 = Universalrør med 20V gløding og 180 mA glødestrøm.
EG460 = Enkel likeretter med 4V gløgding og 60 mA anodestrøm.

 

 

British Radio Valve Manufactures' Association (BVA)

World Ware II tubes.

Rørene fra BVA var beregnet til å benyttes i sivile mottakere under WW2. Disse benyttet bokstavkombinasjonen BVA etterfulgt av tre siffere hvor det siste anga fabrikk:

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:

Cossor
Ediswan
Ferranti
GEC (Osram)
Marconiphone
Mullard
STC (Brimar)

BVA 132 = HL23DD fra Ediswan
BVA 266 = EL 33 fra Mullard
BVA 267 = EL 33 fra STC (Brimar)

 

 

 Cossor (England)

Cossor benyttet en hel rekke forskjellige nummereringssystemer samtidig.

1. siffer
2. og 3. siffer
Siste bokstaver

gløde-spenning i volt

glødestrøm i mA/10

BU:
B:
D:
DD:
DDT:
Det.:
DG:
DW:
HF, HL, GP:
HPT, QD:
LF:
M:
ME:
MPG:
OT:
PA:
PEN:
PT:
PG:
QP:
SG:
SP:
SPT:
STH, TH:
VPT:
VS, VSG:
SU:
XP:
QP:

Dobbel likeretter
Dobbel-triode push-pull
Enkel diode
Dobbel-diode
Dobbel-diode + triode
Detektor
Tetrode
Dobbel likeretter
HF-forsterker
Utgangs-pentode
LF forsterker
Inderekte gløder AC-rør
Trolløye
Mikser
Utgangs-beam-tetrode
Utgangs-triode
Pentode
Utgangs-pentode
Mikser
Push-pull utgangs pentode
Tetrode
HF-pentode
Pentode
Triode-hexode
pentode, var u
tetrode, var u
Enkel likeretter
Effektforsterker
Dobbel-pentode

 210HF = HF-forsterkerrør med 2V gløding og 100 mA glødestrøm
410SG = Tetrode med 4V gløding og 100 mA glødestrøm.
415QD = Utgangspentode med 4V gløding og 150 mAglødestrøm

 

 

Eagle (Østerrike)

1. siffer
2. og 3. siffer
Siste bokstaver

gløde-spenning i volt

ca. glødestrøm i mA/10

A:
EG:
H:
K:
L, LL:
VG:
WG:

LF rør
Enkel likeretter
HF forsterker
Effektforsterker
Utgangs rør
Enkel likeretter
Dobbel likeretter

 415L= Utgangsrør med 4V glødespenning og 150 mA glødestrøm


 

Ferranti (England)

Bokstavkombinasjoner:

H:
LP:
PT:
R:
SP:
VHT:
VP:

Triode
Lav effekt utgangs triode
Utgangs-pentode
Likeretter
HF-pentode
Heptode eller oktode mikser
Variabel u pentode

 H2D = triode + dobbel diode
SPT2 = HF-triode
VPT4 = Variabel u pentode


 

Hoges (Tyskland)

Første bokstav
1. (og 2.) siffer
To siste siffere

EG:
VG:
GVG:

Enkel likeretter
Dobbel likeretter
Glim-likeretter

fortløpende serienummer

rørets anodestrøm i mA/10

 EG5006 = Enkel likeretter med 60 mA anodestrøm
GVG3010 = Glimlikeretter med 100mA anodestrøm

 

 Loewe - Opta (Tyskland)

Første tall
Bokstaver
Siste siffere

Glødespenning i volt

B:
D:
E:
H:
M:
NG:
V:

Diode
Diode
Utgangsrør
Motstandskoblet HF-forsterkerrør Mikserrør
Likerettet - nett
Dobbel diode + tride/pentode

Fortløpende serienummer

 4E2 = Utgangsrør med 4V glødespenning
4NG = likeretter med 4V glødespenning
4V1 = Triode + dobbel diode med 4V glødespenning

 

 

 Loewe (Tyskland)

Eldre kodebetegnelse

Bokstaver
siffere

AR:
HF:
LA:
LAP:
LAS:
MO:

Triode
Dobbel triode (romladning)
Triode
Utgangspentode
Tetrode, Pentode
Mikserrør

fortløpende serienummer

 AR 23 = Triode
LAP 513 = Utgangspentode

 

 

 Lorenz (Tyskland)

(Eldre kodesystem til 1932)

Første bokstav
1. (og 2.) siffer
To (3) siste siffere

H:
L:
U:
W:

HF forsterrør
LF-utgangsrør
Universalrør
Motstandskoblet forsterkerrør

gløde-spenning i volt

rørets glødestrøm i mA/10

 LV415 = LF-utgangsrør med 4V glødespenning og 150 mA glødestrøm
LL215 = LF-utgangsrør med 2V glødespenning og 150 mA glødestrøm

 

Marconi - Osram mottakerrør (England)

Marconi - Osram (MOV) benyttet en hel rekke forskjellige nummereringssystemer.
Her er en del bokstavkombinasjoner som ble benyttet og betydningen av disse.

Bokstavekombinasjoner:

B:
DA:
DD:
DG:
KT:
M:
MU:
N:
PT:
QP:
S:
SP:
U:
VM:
VP:
VS:
W:
X:
Y:
Z:

triode push-pull
utgangs triode direkte glødet
Dobbel diode
Tetrode
Utgangs-pentode eller beam-tetrode
Indirekte glødet rør (AC)
Dobbel likeretter, indirekte glødet
Utgangs pentode, indirekte glødet
Utgangs pentode
Utgangs-pentode, push-pull
Tetrode
HF-pentode
Enkel eller dobbel likeretter
Variabel u
Pentode, variabel u
Tetrode, variabel u
Pentode, variabel u
Mikser-rør
Trolløye
HF-pentode

KT66 = Utgangs beam-tetrode
PT240 = Utgangs-pentode
X63 = mikser-rør
Y61 = Trolløye

 

 

 Mazda mottaker rør(England)

Mazda benyttet en hel rekke forskjellige nummereringssystemer.
Her er en del bokstavkombinasjoner som ble benyttet og betydningen av disse.

Bokstavekombinasjoner:

AC:
DC:
DD:
FC:
HL:
HLDD
ME:
P:
PEN:
QP:
SG:
SP:
TH:
TP:
U:
UU:
VM:
VP:

Indirekte AC-glødet
Indirekte DC-glødet
Dobbel-diode
Heptode eller oktode
Motstandskoblet forsterkerrør
LF-triode + dobbel diode
Trolløye
Utgangs-triode
Utgangs-pentode
Push-pull utgangs pentode
Tetrode
HF-pentode
Triode + hexode
Triode + pentode
Enkrl likeretter
Dobbel likeretter
Variabel u
Pentode var u

AC/SGVM = Indirekte glødet variabel u-tetrode
HL23DD = triode + dobbel diode
QP240 = Lavstøy push-pull utgangs-pentode

 

 

Mazda likeretter og Tx rør (England):

1. tall
1. bokstav
2. tall gr.
siste bokstav

2 = diode
3 = triode
4 = tetrode
5 = pentode

W = wolfram
T = thor. wolfram
X = oksydkatode

anodetap
i W (kW)

A = luftkjøling
W = vannkjøling

 

 

Mullard mottakerrør (England)

Mullard benyttet en hel rekke forskjellige nummereringssystemer.
Her er en del bokstavkombinasjoner som ble benyttet og betydningen av disse.

Bokstavekombinasjoner:

AC:
B:
CY:
D:
DG:
DO:
DU:
DW:
FC:
IW:
PEN:
PM:
QP:
S:
SG:
SP:
TDD:
TH:
VM:
VP:

Indirekte AC-glødet
triode push-pull
Enkel eller dobbel likeretter
Enkel eller dobbel diode
Tetrode
Utgangs triode direkte glødet
Enkel eller dobbel likeretter
Dobbel likeretter
Heptode eller oktode
Dobbel likeretter
Pentode
Philips/Mullard rør
Push-pull pentode
Tetrode
Tetrode
HF-pentode
Triode + dobbel diode
triode + heksode/heptode
ariabel u
Variabel u pentode

DW30 = dobbel likeretter
TDD25 = triode + dobbel diode

 

 

 

Mullard likeretter, modulator og Tx rør (England):

1. bokstav
2. bokstav
1. siffer
2. siffergr.
siste bokstav

R = likeretter
M = triode (LF el. mod.)
P = tx pentode
Q = tx tetrode
T = tx triode

G = dir. oksyd katode i likeretter
V = indir. oksyd katode i likeretter
X = dir. thorium/wolfram fil.
Z = dir. oksyd katode

anodesp.
i kV

Anodetap
i W (kW)

A = luftkjøling

W = vannkjøling

RG2-1000 = Direkte glødet likeretter med oksyd katode, 2kV anodespenning
MZ05-60 = Direkteglødet triode med 0,5kV anodespenning og 60W anodetap
TX12-5000 = Direkteglødet triode med 12kV anodespenning og 5000W anodetap

 

 

Philips type nummer 1925 - 1935, mottaker rør (Nederland):

1. bokstav
1. siffer
2. + 3. siffer

A = < 0,1A fil.
B = < 0,2 A fil.
C = < 0,3 A fil.
D = < 0,5 A fil.
E = < 1,5 A fil.
F = < 2,0 A fil.

1 = 1,5 V fil.
2 = 2,0 V fil.
3 = 3,0 V fil.
4 = 4,0 V fil.
5 = 5,0 V fil.
6 = 6,0 V fil.
7 = 7,5 V fil.

03 til 38 = forsterknings faktor µ (V/V) i step på 1 for trioder
41 og 51 = dobbel gitter tetrode, romladningsrør.
42, 52 og 62 = HF skjermgitter tetrode
43, 53 og 63 = effektpentode
44 og 54 = diode + tetrode, "Binode"
45 og 55 = HF variabel-mu tetrode, "Selectrode"
46 = HF pentode
47 = HF variabel-mu pentode, (selectrode)
48 = mikser hexode
49 = variabel-mu hexode (selectrode)

Likeretter rør benyttet 3 eller 4 siffer (506, 1802 etc).

A 409 = Triodeforst. (µ=9) med 4V glødespenning og 100mA glødestrøm.
E 443 = Effektpentode med 4V glødespenning og glødestrøm mellom 0,5A og 1,5A.

 

 

 

Philips Spennings stabilisatorer:

1. siffer gruppe
1. bokstav
2. siffergruppe
2. bokstav

ca regulert spenning

A = max 10 mA
B = max 22 mA
C = max 40 mA
D = max 100 mA
E = max 200 mA

serie nummer

E = Edison
K = Octal 8p
P = P (brønnsokkel)

150C1P = Brønnsokkelrør med ca 150V stab.sp. ved opptil 40mA strømtrekk.
85A2 = Rør med ca 85V stab.sp. ved opptil 10mA strømtrekk.

 

 

 

Philips / Valvo likeretter, modulator og Tx rør:

1. bokstav
2. bokstav
3. bokstav

D = likeretter
M = triode (LF el. mod.)
P = pentode
Q = tetrode
T = triode (HF, LF el osc.)

A = dir. wolfram filament.
B = dir. thorium/wolfram fil.
C = dir. oksyd belagt fil.
E = indir. oksyd belagt fil.

G = Hg damp fylt rør
H = helical vannkjøling
L = forsert luft kjøling
W = vann kjøling
X = Xenon fylt rør

1. siffergruppe
2. siffergruppe
ende bokstaver

Likeretter rør:
ca utgangs DC sp.

Tx rør:
ca max anode sp i kV.

Likeretter rør:
ca DC utgangs effekt.

HF rør:
ca utgangs effekt
i klass C telegrafi.

Modulator rør:
ca anode dissipasjon.

B = kabler
E = Medium 7p (am.)
ED = Edison (skru)
EG = Goliath (skru)
G = Medium 4p (am)
GB = Jumbo 4p
GS = Super jumbo 4p
N = Medium 5p (am UY)
P = P (brønnsokkel)

Hvis ingen betegnelse vedrørende kjøling er røret strålings-kjølt.

QBL 5/3500 = Forsert luftkjølt direkteglødet thorium/wolfram 5kV tetrode Tx rør med 3,5kW output.
QQE 06/40 = Indirekteglødet dobbel 600V terode med 40W output.

 

 

 

 Power Tone (Nederland)

1. siffer
2. og 3. siffer
Siste bokstaver

gløde-spenning i volt

glødestrøm i mA/10

H:
HS:
N:
NS:
L:
Pent:
SG:
SGS:
U:
W:

HF forsterker
HF forsterker, serierør
Triode
Triode, serierør
Utgangs rør
Utgangspentode
Tetrode
Tetrode, serierør
Universalrør
Motstandskoblet forsterkerrør

 408N = Triode med 4V glødespenning og 80mA glødestrøm.
406W = Motstandskoblet forsterkerrør med 4V glødespenning og 60mA glødestrøm.

 

 

  Seibt (Tyskland)

Første bokstav:
siffere:
Endebokstaver:

B:
C:
D:
EG:
E:
VG:

Gass likeretter
Gass likeretter
Gass likeretter
Likeretter (vakuum)
Likeretter (vakuum)
Likeretter (vakuum)

anodespenning i volt

EW:
VW:

Enkelt likeretter
Dobbel likeretter

B200EW = Enkel gasslikeretter med 200V anodespenning.

 

 

Siemens "Weitverkehrsröhren" (Tyskland)

Rør
funksjon
type
V fil
A fil
Sokkel

Aa
Ba
Bas
Bb
Be
Bf
Bh
Bi
Ca
Cas
Cd
Ce
Cf
Da
Ea
Eb
Ec
Ed
C3b
C3c
C3d
C3e
C3f
C3g
C3m
C3o
C3w
CCa
D3a
E2b
E2c
E2d
E2e
F2a
Z2b
Z2c
Z2d
Z2e

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
F
Fv
F
F
Fv
F
F
F
F
C+C
F
L
L
L
L
L
Z+Z
Z+Z
Z+Z
Z+Z

triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
triode
pentode
pentode
pentode
pentode
pentode
pentode
pentode
pentode
pentode
2x triode
pentode
tetrode
tetrode
tetrode
tetrode
pentode
2x diode
2x diode
2x diode
2x diode

3,8
3,5
3,5
3,5
3,8
3,5
3,8
4,0
3,65
3,65
3,8
3,8
4,0
5,8
8,2
4,0
18
4,0
4,0
4,0
18
18
18
6,3
20,0
6,3
6,3
6,3
6,3
18
18
4,0
18
6,3
4,0
4,0
18
18

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,16
1,1
1,1
1,1
0,5
0,5
0,25
1,1
1,1
1,5
0,7
1,0
1,1
1,1
0,24
0,24
0,24
0,37
0,125
0,4
0,47
0,3
0,315
0,36
0,36
1,5
0,36
2,0
1,6
4,0
0,24
0,24

5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
7-pin telefon (G7K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K)
5-pin telefon (G5K) ?
5-pin telefon (G5K) ?
7-pin telefon (G7K)
7-pin telefon (G7K)
7-pin telefon (G7K) + top cap
7-pin telefon (G7K) + top cap
7-pin telefon (G7K) + top cap
9-pin special
9-pin special
8-pin locktal
8-pin locktal
8-pin locktal
8-pin locktal
9-pin noval
9-pin noval
7-pin telefon (G7K) +2x top cap
7-pin telefon (G7K)
7-pin telefon (G7K)
9-pin special
9-pin special
7-pin telefon (G7K)
7-pin telefon (G7K)
7-pin telefon (G7K)
9-pin special

 

 

 

STC - Standard Valves (Standard Telephones and Cables Ltd.) (England):

Radio tubes:

1st. No. group:
letter before / :
1. and 2. No. after / :
3rd. No. after / :
last letter:

2 = diode
3 = triode
4 = tetrode
5 = pentode

A = Anode diss: <10W
B = Anode diss :10-100W
C = Anode diss :100-1000 W

D = Anode diss: 1kW - 10 kW
J = Forced air cooled
Q = Water cooled
S = low voltage rectifier
T = High voltage rectifier
V = Mercury vapour rectifier

anode diss./ voltage
or
Peak current, PIV

or serial number

serial number

A = Am. std. base
B = British std. base
C = Edison screw
D = Octal (int.)
E = Special base
G = Leads
I = 7-pin miniature
J = Disc seal mounted
K= 9-pin miniature
M= Loctal

 2V/500C =Kvikksølv-likeretter med 5A peak anodestrøm og skru-sokkel (Edison)
3A/107B = Triode med <10W anodetap, serie nummer lik 107 og standard britisk (europa) sokkel
5D/100A = Triode med anodetap mellom 1kW og 10kW, 10 lik 1000W anodetap, serienummer lik 0, Am. sokkel

Special tues:

First letter:
First No. group:
letters before / :
No. after / :
last letter:

B = ballast
G = Cold cathode tubes
C = CRT

stab. current
min. breakdown volt.
screen dia. in.

A =
B = current: 0,1A - 1A
C = current: 1A - 10A

CRT:
G = gas focused
M = magn. deflection
S = el. deflection

serial number

A = Am. std. base
B = Miniature, Noval
C = Edison screw
D = Octal (int.)
E = Special base
G = Leads

CRT:
B = blue screen CRT
G = green screen CRT

K = Vacuum condenser
M = Ionization gauge
P = terode pulsed mod.
T = Termocoupler
V = Velocity mod. osc.
X = X-ray tube

capacity pF


terminals

 B2C/2G = Ballast rør med stabiliseringsstøm på 0,2A med skru-sokkel (Edison).
G75/1D = 75V stablisatorrør med oktal-sokkel
C6SS/1B = 6" CRT med elektrostatisk avbøying og blå skjerm

 

 

TE-KA-DE (Tyskland)

Tall
Gl.sp. i Volt
Bokstav
Rør type
Tall

1
2
3 (2,5)
4 (4,5)
6
8
13
20

A
B
C
CC
D, DA
E
F
G
GG
H, N
HA
K
L
P
S
U
W
Y
Z

inngangs-triode
Triode
Triode
Dobbel triode
Romladningsgitter
Pentode
HF-pentode
Likeretter
Dobbel likeretter
Triode
Dobbel triode
Effekt-triode
Høyttaler-rør
Utgangs-pentode
Tetrode
Universal-triode
Motstandskobl.-triode
Enkel likeretter
Likeretter

Forskjellig betydning.

Kan bl.a. angi:
Gl.støm,
Anodestrøm,
Serienummer,

TEKADE benyttet også VT-betegnelse med etterfølgende serienr. Disse må ikke forveksles med amerikanske eller britiske VT-rør.

4B06 = Triode med 4V glødespenning og 60mA glødestrøm
8K290 = Effekt triode med 8V glødespenning og 2,9A glødestrøm

 

 

Telefunken 1918 - 1927 (Tyskland):

RE =

mottaker rør

Röhre Empfanger

RS =

sender rør

Röhre Sende

RG =

likeretter rør

Röhre Gleichrichter

RV =

effekt rør

Röhre Endverstärker

  RE11 = mottaker rør

RS17 = sender rør

 

 

Telefunken fra 1927 - 1934 (Tyskland):

1. og 2. bokstav
3. og evt. 4. bokstav
1, 2, evt. 3. siffer
Siste siffer
Siste bokstaver

RE = mottaker rør

(tabellen gjelder fra RE034)

A =
N = AC filament
S = skjermgitter
Z = multiple elem.
(duo triode)

 

 

 

Gj.nittig fil. strøm i mA /10

 

 

 

 

 

Fil. sp i volt

ingen = 4, 5 el.6 pin tysk (euro) sokkel
a = bredbånd
bi = bifilar glødetråd
d = 4 pin med sideterm for skjermgitter
k = lavklirr
s = DC serie gløding
t = Telefunken sokkel
w = 2 sideterminaler
Neutro = HF amp med lav anode/gitter cap

RG = likeretter rør

L = lav sp. (bat. ladn.)
N = høy sp. (bat. elim.).
Q = Kvikksølvrør

 

 

 

RV = LF effekt rør og Tx lav effekt

RE 074n = Rx-triode med ca 70mA direkte glødet katode og med lav anode/gitter kapasitet.
RENS 1374d = Rx-forsterker med skjermgitter, ca 1.3A indirekte glødet katode,4-pins sokkel med sideskrue.

 

 

 

Tungsram mottakerrør (Ungarn):

Bokstav(er)
Type rør
Tall

A
BR
CB
D
DG
DS
DDT
FH
G
H
HD
HH
HF
HL
HR
L
LD
ME
MR
O
P
PP
PV
PVB
PVX
R
S
SE
SP
V
VEG


Sp.stablisator
Dobbel triode
Detektor
Dobbeltgitter
Diode + tetrode
Diode + triode
Hexode
"Vorrohre"
HF-triode
LF-triode
Hexode
HF-pentode
Forforsterker
Dir.glødet triode
Utgangs-triode
LF-rør
Trolløye
Mikserrør
Osc. eller TX-rør
Utgangs-triode
Utgangs-pentode
Dobbelt-likeretter
Dobbeltlikeretter
Dobbeltlikeretter
R-kobl.forsterkerrør
Skjermgitter
Skjermgitter
HF-pentode
Likeretter
Likeretter

 

< 100:
glødesp. i Volt

 

>100:
førstesiffer = gl.sp. i Volt
de site angir gl.str. i mA/10

 

 

 

 

 PP415 = Utgangspentode med 4V glødespenning og 150mA glødestrøm
HH2018 = Heksode med 20V glødespenning og 180mA glødestrøm

 Tilbake til rørnummer oversikt

  Copyright LA9DL ©