Trondhjems provisoriske kringkastingstation:

 

 

 

Senderen var en Hartley type med Hiesings modulasjonssystem. Avstemmingen ble foretatt ved hjelp av en kondensator i oscillatorkretsen til resonans med antennekretsen. Som oscillatorrør ble benyttet Philips type Z4. med 50V på gitteret uten gitterlekk og kondensator. Anodespenningen var ca +2500V på både oscillator og modulator. 2500V likestrøm ble skaffet av 3 stk seriekoblede likestrømsgeneratorer. Modulasjonsrørene var 2 stk Philips Z3 i parallell med -15V på gitteret. LF-signalet ble forsterket i en tranformatorkoblet rør av typen LS5, med +300V anodespenning og -30V på gitteret. Senderen ga ca 5A antennestrøm med ca 100W output på 811kHz (370m). 

  Tilbake til Private norske sendere 1923 - 1933.

  Tibake til hovedmeny.